gl3ZMRUv1AMvYeAt6QGjpfkXrTuDgbC4VYBdGD FF3J1yiQx2lOtys8KIlbhKtIr7tZcaaFGsWMxmJHiYcwiv6t1uJYrlJ5AOpErHJatJNpj xmVQ0wPWWg0bkCi Y LBh52iNs

Sveiko proto ir smegenų naudojimo instrukcija

 1. Meistras (Vyras) yra tas, kas turi įrankį.
 2. Skaitoma, kad mergina / moteris, patekusi pirmą kartą Vyrui į rankas (kitų rankų) – yra nenauja, neblizganti, turinti smulkių ir stambių defektų, pabraižymų, įtrūkimų ir visų kitų nenaujam, naudotam, visiškai ar iš dalies neveikiančiam daiktui su defektais būdingų savybių, įskaitant visus įmanomus mechaninius, cheminius bei psichinius pažeidimus.
 3. Santykiams, kurie buvo nutraukti merginos / moters iniciatyvą garantija nesuteikiama.
 4. Santykiai nesitaiso, nesitvarko, nesiklijuoja. Netgi mėlyna lipni juosta arba WD–40 nepadeda. Jei po santykių nutraukymo suteikta bandomasis laikotarpis – jis yra skirtas pasitikrinimui ar mergina/moteris veikia ir ar suderinti darbai yra atlikti. 14 dienų  yra normalus terminas, per kurį galima pastebėti ar santykiai sutaisyti ir ar suderintos paslaugos buvo atliktos, ar problema sutvarkyta ir ar merginos / moters veikimas pagerintas.
 5. Santykiai neprasitęsia jeigu mergina / moteris, pavyzdžiui, buvo kažkur išvykęs ir / arba buvo nenaudojama kitu asmenų ilgiau nei 14 dienų, išskyrus atvejus kai pratęsti garantiją nusprendžia pats paslaugos teikėjas (Vyras).
 6. Už merginos / moters programinės įrangos legalumą, būklę, dizainą ir viską, kas susiję su programine įranga – atsako gamintojas, ji pati, savininkas arba asmuo, atnešęs daiktą Vyrui (lošara).
 7. Merginos/moters galvoje esantiems nepagristoms svajonėms, iliuzijoms, failams, programinei įrangai, informacijai ir visiems kitiems dalykams – garantija nesuteikiama.
 8. Vyras neatsako už merginos / moters nepagristos svajonės, iliuzijas duomenis, failus, programas, pamirštus ir nežinomus slaptažodžius, kitaip tariant – neatsako už viską, ko negalima paimti į rankas fiziškai.
 9. Po programinės įrangos perrašymo gali būti pasikeitęs požiūris į gyvenimą.
 10. Vyras neskaito minčių. Diagnostika atliekama tik tom problemom, kurias įvardino moteris / mergina. Diagnostika neatliekama jeigu mergina / moteris atėjo ne su konkrečia problema, o su bloga nuotaika, skaudančia galva, arba su „aj vsio“. Tokiu atveju skaitoma, kad mergina / moteris pati pasidarė diagnostiką ir žino ką reikia daryti.
 11. Jeigu mergina / moteris atneša / atveda savo buvusius, giminaičius arba vaikus ir nori, kad Vyras jas gerbtų ir mylėtų – čia tik jos iliuzijos ir nepagristos svajonės, Vyras nesuteikia garantijos.
 12. Po santykių visada galima aptikti naudojimo žymių. Santykiai egzistuoja, kol partneriai (Vyras ir mergina / moteris) atlieka savo funkcijas.
 13. Garantija niekada nėra suteikiama nepagristoms svajonėms, iliuzijoms.
 14. Vyras neatsako už komunikacijos grandinę iš merginos/moters pusės. Pvz.: jeigu pas vyrą atėjo mergina, o Vyras gauna skambučius iš kitų merginos / moters partnerių.
 15. Garantija iš karto nustoja galioti, jeigu vienas iš partnerių (Vyras arba mergina / moteris) nutraukia santykius.
 16. Vyras gali atsisakyti priimti merginą / moterį tiek pokalbiui, tiek apžiūrai be jokių paaiškinamų priežasčių. Taip pat betkada gali sustabdyti arba visiškai nutraukti santykius ir jų nebetęsti be jokio konkretaus paaiškinimo.
 17. Vyras gali betkada nutraukti darbus ir pristabdyti juos neribotam laikui arba sustabdyti visam laikui remonto eigą, visiškai ją nutraukti ir jos nebetęsti bei grąžinti daiktus betkokioje arba tokioje, kokia tam momentui yra, būklėje.
 18. Vyras neįsipareigoja nieko žadėti ir niekada nieko 100% nežada to ko negali įvykdyti arba nežino ar įvykdys laiku ar taip kaip nori mergina / moteris.
 19. Vyras nieko nekompensuoja: patirtų nuostolių, sugadintos nuotaikos, moralinių žalų, kuro, sugaišto laiko ir t.t. Kadangi pats Vyras irgi naudoja tuos pačius resursus.
 20. Vyras neatsako už merginos / moters asmeninius planus, nepagristas svajones, iliuzijas galimai susijusius su santykiais.
 21. Taip pat nekompensuoja patirtų nuostolių, kuriuos patyrė mergina / moteris dėl sustabdytų arba visiškai nutrauktų santikių. Rekomenduojama turėti keletą atsarginių variantų/partnerių, jeigu jums jūsų planai, nepagristos svajonės bei iliuzijos yra itin svarbūs ir be jų neįmanoma gyventi.
 22. Vyras neįsipareigoja ir iš anksto visiškai atsisako kompensuoti moralinę ar betkokią kitokią subjektyviai vertinamą bei įsivaizduojamą žalą jeigu kartais kas nors kada nors kur nors kažkaip dėl kažko kažką panašaus jaus (savo viduje, sieloje, savo galvoje ar kokioje nors kitoje kūno ar ne kūno vietoje).
 23. Vyras negali antrą kartą priimti buvusios merginos/moters, bandyti padaryti “kaip buvo” jeigu tai neįmanoma. O tai yra neįmanoma.
 24. Garantija yra gali būti suteikiama tik santykių periodui. Ne visam merginos / moters gyvenimui.
 25. Jeigu mergina/moteris dėl ko nors įsižeidė – skaitoma, kad tai yra jos pasirinkimas.
 26. Neatsiėmus savo neapgalvotų žodžių atgal, santykiai yra nutraukiami, planai ir nepagristos svajonės utilizuojami.
 27. Jeigu mergina / moteris nieko neklausia – skaitoma, kad mergina / moteris sutinka sutinka, kad Vyras nedelsiant nutraukia santykius.
 28. Merginai / moteriai „su patirtimi“ – garantija nesuteikiama. Kadangi neįmanoma visko patikrinti kas buvo daryta iki vyro. Nes jau kažkas padaryta.
 29. Jeigu yra pasirinkimas iš dviejų, trijų arba daugiau merginų/moterų, neatsižvelgiant į tai bus pasirinkta ta mergina/moteris, kuri iš jų atrodo “gražiau”. Išskyrus atvejus kai mergina/moteris konkrečiai įvardina ko nori ir ką gali pasiūlyti.
 30. Nuolaidos netaikomos.
 31. Vyras visada teisus. Mergina/moteris niekada nieko nenusimano. Nusimanytų – pasidarytų viską pati, neieškotų vyro ir „rimtų“ santykių.
 32. Vyras šneka, kalba, rašo, masto, juda, kvėpuoja – taip kaip jam reikia, taip kaip jam patogu, o ne taip kaip kažkur: “parašyta, privaloma, priimtina, galima / negalima”.
 33. Kas nustato santykių formatą trukmę ir kodėl buvo pasirinktas toks formatas bei santykių trukmė trukmė? Atsakymas: AŠ (Vyras) nustačiau tokį formatą bei trukmę. Santykių formatas bei jų trukmė trukmė yra tokie, nes aš taip nusprendžiau.
 34. Vyras niekada niekam nieko negali būti skolingas, niekada nebuvo ir niekada nebus. Techniškai tai nėra įmanoma. Visi planai, nepagristos svajonės ir iliuzijos – yra netikslūs, nekonkretūs ir ne 100%. Tiesa pasakius, Vyras netgi nežino kiek matematikos teorijoje yra procentų. (∞ %)
 35. Vyras – nėra Orakulas, astrologas, psichologas, šamanas
 36. Vyras bet kada gali nuspręsti, kad visi šitie punktai arba kuris nors vienas punktas nebegalioja.
 37. Punktai yra kuriami kasdien realiu laiku – vyro galvoje, tad galioti gali ir tie punktai, kurių čia nematote. Kadangi jie dar neparašyti ir jūs jų negalite perskaityti. Galbūt ir neperskaitysite, nes jie ir nebus parašyti. Tačiau jie vis tiek galioja ir mergina / moteris besikreipdama į vyrą sutinka su šiuo punktu.
 38. Šis dokumentas betkada gali būti redaguojamas (redaguoti gali tik Vyras, tik tas, kas visą tai sukūrė) be atskiro pranešimo. Ir kiekviena mergina/moteris – iš anksto, dar prieš atsiversdama šį puslapį sutinka su viskuom kas buvo, yra arba bus parašyta šiame dokumente, bet kokiu paros metu, bet kokią valandą, bet kokią dieną, minutę, sekundę, akimirką, momentą, bet kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis.
 39. Jei kokio nors punkto šiame sąraše šiuo metu nėra, bet Vyras dabar apie jį galvoja – toks punktas galioja taip pat.
 40. Ką galvoja Vyras – žino tik pats Vyras.
 41. Rašoma arba galvojama… (skaityti punktą Nr. 35)
 42. Nutraukdama santykius – mergina / moteris patvirtina, kad tai daro savanoriškai ir, kad jokių pretenzijų Vyrui neturi. Daiktų atsiėmimo laikotarpį nustato Vyras. Santykių nutraukimu laikomas merginos/moters perdavimas iš Vyro į merginos / moters tėvų namus ar jos įgalioto asmens rankas (naujam partneriui, kieno dabar eilė atėjo). Jeigu toks perdavimas neįmanomas – perdavimo įvykdymu laikomas merginos / moters neatisakymas į merginos / moters skambučius, jos blokavimas soc. tinklose, ignoravimas.
 43. Jeigu Vyrui su mergina/moterim geriau negu be jos – skaitoma, kad tai yra.
 44. Garantija ir santykiai visada sąlygoti.
 45. Garantijų ir santykių apskritai nebūna, gyvenime negalima nieko numatyti į priekį. Visa kita yra nepagristos svajonės ir iliuzijos.
 46. Santykių atkūrimu neskaitoma ir niekada nesiskaitė santykių pavertimas į naujus, pirminę, prekybinę, gamybinę, nenaudotą, visiškai veikiančią ar kitokią būseną kurios nebeįmanoma sukurti.
 47. Santykiai = paslauga, dovana, o ne prekyba seksu, ne dalinimas vaikais ir turtu. Tokia paslauga suteikia vyras merginai / moteriai, o ne atvirkščiai.
 48. Santykiai skaitomi galiojančiais, tik po lytinio akto. Be jų nebūna santykių
 49. Santykiai negalioja, jeigu Vyrui be jų buvo arba yra geriau
 50. Santykiams netaikomi kriterijai, kurie taikomi santuokai.
 51. Santykiai = Vyro gyvenimo kokybės pagerinimas.
 52. Santuoka gali garantuoti tik skyrybas.
 53. Santykiams taikomi logikos principai
 54. Santykių kokybė, trukmė ir jų eiga – tiesiogiai priklauso nuo merginos / moters komunikacijos, sekso kiekio, vyro pageidavimų ir visų kitų dalykų, kuriuos kuria ir daro pati mergina/moteris
 55. Mergina / moteris pasirinkdamas „geresnę“ paslaugą arba santykius su kitu partneriu pati atsako už ateitį, nepagristas svajones, iliuzijas ir savo laiką
 56. Mergina / moteris pasirinkdama „geresnius“ santykius – pati atsako už paslaugos kokybę
 57. Vyras visada gauna tą ko reikia ir dėl ko susitarė ir niekada negauna to ko neprašė ir dėl ko nesusitarė.
 58. Mergina / moteris yra visada neteisi. Jeigu būtų teisi – vis tiek nebūtų, nes mergina/moteris kreipiasi su noru sukurti santykius, be kurių pati negali gyventi.
 59. Merginos / moters kreipimąsi dėl paslaugos į vyrą  – skaitoma faktu, kad mergina/moteris pati sau geriau suteikusi paslaugos – nebūtų. Nes jeigu būtų, tai nebūtų kreipęsis į vyrą.
 60. Mergina / moteris atneša ne pelną, ne dovaną, ne paramą, ne prizą, ne laimę, ne saulę, ne džiaugsmą, ne paslaugą, ne naudą ir ne atlygį –> o problemą. Už problemos sprendimą vyras gauna tam tikrą naudą. Naudų kiekį ir rūšį nustato pats Vyras. Vyras iš merginos / moters gauna pinigus arba kitas naudas už problemos išsprendimą, problemos sumažinimą arba atliktą paslaugą, sunaudotą energiją, sugaištą laiką, už merginos/moters gyvenimo funkcijų pagerinimą bei patirtas sąnaudas, medžiagas, įrankių, įgūdžių, patirties, kūno judesių ir mąstymo smegenyse procesų naudojimą bei kitus su santykiais susijusius dalykus, bet jokiais būdais ne už merginos/moters įsivaizduojamus dalykus, nepagristas svajones, iliuzijas, kurie nesusiję su realybe ir yra vertinami subjektyviai, emocingai, merginos/moters naudai, kuri kelia nuostolius Vyrui.
 61. Mergina / moteris sąvanoriškai atsiskaito už santykius, jausmus, svajones, illiuzijas. Mergina / moteris savanoriškai pasirenka turėti ar neturėti santykius, kur kreiptis dėl santykių.
 62. Apgauti mergina / moteris gali tik pati save
 63. Merginos / moters niekada niekas neverčia, neprievartauja ir neįkalbinėja priiminėti sprendimų už kuriuos visada atsako pati mergina / moteris.
 64. Už merginos/moters priimamus sprendimus – atsako mergina/moteris
 65. Mergina / moteris visada pati pasirenka santykių kokybę.
 66. Mergina / moteris visada viską pasirenka pati.
 67. Merginos / moters niekada niekas neverčia nieko daryti
 68. Merginos / moters niekada niekas neverčia nieko nedaryti.
 69. Mergina / moteris visada gali gyventi be jokių santykių, savarankiškai arba kitur.
 70. “Kitur” = mistiška vieta, kuri egzistuoja neaišku kurioje lokacijoje, kurios arba nežino niekas arba žino visi.
 71. Mergina / moteris gali nemokėti.
 72. Merginos / moters niekas neverčia mokėti.
 73. Merginos / moters apskritai niekas nieko neverčia
 74. Mergina / moteris viską pasirenka pati
 75. Žodžiai “brangiai”, “pigiai”, “greitai”, “gerai”, “rimtai”, “nerimtai”, “sąžiningai”, “nesąžiningai”, “garantija”, “tu psichas”, “tu ligonis”, “tu nenormalus”, “tau tiesiog nuduoda”, “myliu”, “nemyliu”, “aj viskas”, “oj vsio”  bei panašūs garsai į išvardintus – nenusako nieko, ką nusako konkretūs skaičiai ir rodikliai.
 76. Vyras gali elgtis ne pagal taisykles. Vyras pats nustato taisykles.
 77. Merginos / moters minčių Vyras neskaito
 78. Vyro minčių irgi niekas negali perskaityti.
 79. Įsižeisti ir apsigauti mergina/moteris gali tik pati. Merginos/moters įžeisti ir apgauti – neįmanoma.
 80. Yra kaip yra ir viskas yra gerai bei taip kaip yra ir turi būti ir niekas nieko negali pakeisti, nes viskas yra gerai ir geriau negu gali būti.
 81. Vyras viską ir visada daro gerai ir teisingai
 82. Vyras klaidų nedaro
 83. Vyras niekada nesako taip kaip nėra, net jeigu kažkam atrodo, kad yra.
 84. Vyras visada viską sako taip kaip yra, net jeigu kažkam atrodo, kad taip nėra.
 85. Viskas kas čia parašyta suprasti gali tik Vyras, nes mergina/moteris viską interpretuoja klaidingai ir visada viską daro ir kalba neteisingai, todėl ir kreipiasi pas Vyrą.
 86. Kartais Vyras sako taip kaip nėra, net jeigu kam nors atrodo, kad taip yra.
 87. Vyras pavargo nuo taisyklių, principų, santuokų, įsipareigojimų ir biurokratijos, todėl nuo šiol bus viskas taip kaip bus.
 88. Jeigu mergina / moteris prašo nuolaidos ir ji suteikta – garantija paslaugoms nebegalioja nuo to momento kai ji suteikta ir pinigai atgal tokiu atveju nebegrąžinami jeigu mergina/moteris turi kokių nors pretenzijų dėl kainos ar kokybės.
 89. Jeigu mergina / moteris prašo padaryti pigiau ir / arba greičiau – garantija atliktiems darbams ir suteiktoms paslaugoms nesuteikiama.
 90. Jeigu merginai / moteriai suteikiama nuolaida arba paslaugos merginos / moters pageidavimu atliekamos “greičiau” ir “pigiau” – tokiu atveju mergina / moteris sutinka, kad paslauga gali neatitikti norimo rezultato ir kokybės, kuri yra taikoma paslaugoms, kurios suteikiamos įprastomis kainomis ir įprastu greičiu, be nuolaidų ir be skubėjimo. Trumpai tariant, mergina / moteris patvirtina kreipdamasis į meistrą, kad supranta ir sutinka, jog sumažinta paslaugos kaina ir / arba pagreitintas paslaugos įvykdymo terminas tiesiogiai gali būti susijęs su paslaugos kokybe ir galutiniu rezultatu, už kurį atsako pats mergina/moteris. Garantiją “skubiems ir pigiems” darbams (merginos / moters, ne meistro pageidavimu) sau suteikia pats mergina / moteris, ne Vyras. Garantijos (ribotos ir sąlygotos) gali būti suteikiamos tik tiem užsakymam, kurių mergina/moteris neprašo padaryti pigiau ir greičiau negu gali Vyras pagal technines, fizines arba kitokias, su Vyro nuotaika bei planetos, kurioje atliekami darbai, susijusias galimybes, kurios yra būtent tokios, kokios yra, o ne kitokios ir ne tokios, kokios kam nors norėtųsi, norėjosi, norėdavosi, norisi arba dar tik norėsis, kad būtų.
 91. Garantija = nemokama garantinė diagnostika garantiniu laikotarpiu. Garantija negarantuoja dalykų, kurie neparašyti šiose garantinėse sąlygose.
 92. Garantija nesuteikiama dalykams, kuriuos sugalvojo pati mergina / moteris ir kurių nepatvirtino Vyras.
 93. Santykių defektai, problemos, kuriuos įmanoma pastebėti tik pradėjus santykius, defektai apie kuriuos mergina / moteris nieko neužsiminė bei kurie atsirado ne dėl Vyro atliktų darbų, o tiesiog, kad taip sutapo arba dėl to, kad santykiai yra nekokybiška savaime – tokie santykiai automatiškai nutraukiami.
 94. Garantija netaikoma “viskam”, “visam gyvenimui” ir niekada nėra tokios pagalbos iš Vyro, kaip “sutaisykite viską, kad viskas visada veiktų, kad aš bučiau visada graži, patenkinta ir jauna”
 95. Taisoma konkreti problema, kuri susijusi su merginos/moters įvardintu nusiskundimu. Pvz.: jeigu mergina / moteris kreipiasi su problema, kad skauda galva, nėra nuotaikos
 96. Tikrinami ir testuojami tik tie dalykai, kuriais mergina/moteris skundėsi ir kurie buvo tvarkomi. Gali būti patikrinti ir kiti dalykai, bet po tokio tikrinimo nesuteikiama garantija, kad “viskas veikia ir visada veiks, o jeigu neveiks – Vyras sutvarkys nemokamai”. Tokių garantijų Vyras niekada nesuteikia, nes tai nėra garantija, tai vadinama draudimo arba nuolatine priežiūros paslauga. Jeigu mergina/moteris pageidauja įsigyti draudimą arba pirkti nuolatinę (abonementinę) santykių paslaugą – ji gali kreiptis dėl šių paslaugų ir tartis tiesiogiai su Vyru. Tokios paslaugos nesuteikiamos automatiškai ir/ar per santuokų rūmus, nesusitarus neįsisikaičiuoja ir automatiškai nepatenka į santykių sąrašą
 97. Visapusiška diagnostika atliekama tik sutarus su Vyru visapusiškos diagnostikos kainą, kuri visada yra brangesnė negu konkrečios problemos ar defekto tvarkymas.
 98. Visapusiška diagnostika – nėra garantija, kad visada viskas taip ir bus kaip nustatyta visapusiškos diagnostikos metu (santykių pradžioje), kadangi technika dėvisi, sensta ir gadinasi savaime, vis dažniai pradeda skaudėti galva, nebūti nuotaikos arba ją sugadina merginos / moters draugės. Visapusiška diagnostika taip pat nėra draudimas nuo santykių sugadinimo arba konkrečių funkcijų neveikimo, dalinio neveikimo bei ne idealaus veikimo.
 99. Mergina / moteris gali ko nors prašyti
 100. Mergina / moteris gali ko nors neprašyti
 101. Vyras gali prašymą atmesti
 102. Vyras gali ko nors nedaryti
 103. Vyras gali neatsiliepti, jeigu nenori arba atsiliepti, jeigu nori. Neatvažiuoti, kai mergina/moteris prašė arba atvažiuoti, kai mergina / moteris neprašė
 104. Vyras gali neatsiliepti net jeigu kažkas nori, kad atsilieptų.
 105. Vyras gali daryti ką nori ir kaip nori per kiek nori ir su kuo nori
 106. Vyrui viską galima
 107. Vyras neklauso aiškinimų ir patarimų kaip geriau daryti
 108. Vyras yra laukinis, neišauklėtas, neprognozuojamas žmogus. Atsakomybę už bendravimo pasėkmes visada prisiima mergina / moteris.
 109. Susitarymai telefonu arba el. paštu arba kitom priemonėm iki santykių pradžios nėra nei tikslios nei “galutiniai” nei kažką įpareigojanti, nei kažką užtikrinanti, tai yra preliminarus susitarimai. Praktiškai nieko konkretaus nereiškianti. Konkretus susitarymai visuomet nustatomi tik atlikus diagnostiką, patikrą , o ne iki atliekant diagnostikos ir juo labiau ne nuotoliniu būdu.
 110. Vyro laiko kainą nustato pats vyras, ne mergina / moteris
 111. Vyras išeina kur nori ir kada nori, grįžta į namus kada nori ir be perspėjimo 0-24h. Gyvenimas yra nenuspėjamas. Rekomendacija – susitaikyti.
 112. Santykiai nutraukiami be perspėjimo
 113. Jeigu mergina / moteris nedarė paslaugos pati sau, o norėjo, kad tą paslaugą suteiktų kažkas kitas – vadinasi mergina/moteris sutinka su paslaugų kokybe ir taisyklėmis (jeigu tokie buvo nustatyti), kurią suteikė kažkas kitas. Jeigu mergina/moteris su tuom nesutinka – laikoma (pagal faktą), kad mergina/moteris nesutinka su pačiu savimi ir pretenzijas dėl to gali reikšti pati sau.
 114. Mergina / moteris turi teisę nutraukti santykius. Santykių atšaukimo atveju už užsakymo atšaukimo pasėkmės atsako pati mergina/moteris.
 115. Jeigu mergina / moteris mokėjo už diagnostiką – reiškiasi mergina / moteris mokėjo už diagnostiką, ne už santykius ir ne už garantiją ir ne už draudimą, ir ne už paslaugų abonementą
 116. “Atgal kaip buvo” paslauga neteikiama, nebuvo teikiama ir niekada nebus teikiama. Kodėl? Todėl, nes laiko mašinos kolkas, berods, dar nėra arba ji nėra prieinama paprastam Vyrui ir greičiausiai nėra prieinama eilinei merginai/moteriai, kuri moka naudotis galva.
 117. Laikas merginai / moteriai nėra rezervuojamas.
 118. Laiko merginai / moteriai niekas nekompensuoja, nes laiką visi pra*isa vienodu greičiu vienodai.
 119. Jeigu mergina / moteris konkrečiai nepasako ko nori arba nieko nepasako apskritai – skaitoma, kad mergina / moteris nieko nenori arba nežino ko nori ir arba leidžia nuspręsti kitiem ko jis nori arba palieka viską likimo valiai, t.y. susitaiko su tuom, kad kaip bus taip bus ir dėl to pretenzijas gali reikšti tik tai pati sau ir niekam daugiau
 120. Santykių terminai, kokybė ir partnerių roles nusistato savaime, natūralios atrankos principu. T.y. tiesiogiai priklauso nuo paklausos kiekio ir kitokių aplinkybių. Pvz.: jeigu megrinų/moterų atsiranda daugiau = daugiau problemų = daugiau darbo = didesnės laiko sąnaudos = ilgesni terminai, didesnės eilės ir galimai kitokios gali būti taikomos sąlygos bei kitokie rezultatai negu būtų taikomi esant mažesniam merginų/moterų kiekiui.
 121. Taisyklės yra tokios kokios yra. Taisykles reguliuoja pats Vyras ir ekonomikos bei socialiniai pokyčiai.
 122. Vyras neatlieka paslaugų pagal fiksuotą nepagristų svajonių, iliuzijų sąrašą. Taisyklės ir terminai nustatomos iš akies, pagal situaciją ir kitus dalykus, kurie negali būti fiksuotai įforminti ir nustatyti iki „pradedant“ santykius
 123. Kiekvieni nauji santykiai gali būti vykdomi skirtingai ir kitaip negu prieš buvo prieš tai, kadangi kiekviena problema ir kiekviena mergina / moteris ir jos problemos gali skirtis nuo kitų merginų/moterų ir jų problemų.
 124. Santykiai vykdomi žmogiškosios – vyriškosios–primityviosios (matematinės) logikos principu. Ką tai reiškia? Vat tą ir reiškia.
 125. Vyras vadina dalykus taip kaip jam patogiau. Jeigu mergina/moteris kažką supranta savaip arba jai kažkas nepatiko – tai laikoma merginos/moters asmenine klaida kadangi pati kreipėsi ir pati atėjo.
 126. Vyras gali ko nors neatsiminti, kadangi neprivalo nieko atsiminti arba atsiminti viską. Ir apskritai Vyras neprivalo nieko.
 127. Greičiausiai šiame dokumente tai yra paminėta ne vieną kartą, bet kodėl gi nepaminėti viso to dar kartą jeigu tikrai gali toks dalykas daeiti ne visiems arba ne iš pirmo karto?
 128. Žodžiai ir garsai panašūs į: “reikia”, “privalo”, “turi / neturi būti”, “turėtų”, “negali būti”, “tikras vyras”, “rimti santykiai”, “jausmai”, “santuoka”, “kaip visi” ir “jūs gal juokaujat?” – traktuojami kaip keiksmažodžiai.
 129. Vyras niekada nejuokauja
 130. Vyras kartais juokauja
 131. Vyras gan dažnai juokauja ir kartais sako tiesą be jokių bajerių ir kalba visiškai rimtai
 132. Ar Vyras juokavo ar kalbėjo rimtai – žino tik pats Vyras
 133. Mergina / moterimi skaitomas asmuo, kuris duoda ir nenori santykių. Visa kita – skaitoma tiesiog praeiviais, lankytojais, gyvūnais, objektais, pakeleiviais, draugais, kolegomis ir t.t.
 134. Jei kas nors neaišku – skaityti kurį nors iš anksčiau įvardintų punktų.
 135. Jei vis tiek kas nors neaišku arba yra dar kokių nors klausimų – skaityti dar kartą kurį nors punktą, kurio neperskaitėte arba perskaitėte nekokybiškai.
 136. Jeigu vis tiek kas nors vis dar neaišku arba nekonkretu arba dėl ko nors kyla kokių nors klausimų – galima skaityti dar kartą arba tiek kartų kol nenusibos arba kol nepasidarys viskas suprantama ir aišku.
 137. Jei vis dar neaišku ir atrodo, jog niekada nebus aišku – reiškiasi šitas dokumentas skirtas kažkam kitam ir jum jis nepadės.
 138. Jeigu perskaitėte iki pat galo ir vis tiek kažko nesuprantate – galimas variantas, kad pataikėte ne tuo adresu arba paskambinote ne tuo numeriu arba tiesiog kažką ne tą suvedėte į google (arba kitą paieškos sistemą, kuirią jūs naudojate)
 139. Neadekvačiu laikomas toks asmuo, kuris kažką kaltina neadekvatumu, tačiau negali paaiškinti ką reiškia žodis “adekvatus”, “neadekvatus”, “santuoka”, “rimti santykiai”, “garantija”.
 140. Žmogus, perskaitęs šiuos punktus šiame dokumente – pats atsako už pasėkmes, kurias jis jaus skaitymo metu ir po skaitymo, kadangi toks žmogus surado tokį dokumentą – irgi pats. Niekas to daryti – kaip ir viso kito – niekas niekada nevertė ir viską visi visada pasirenka patys.
 141. Santykiai nutraukiami, jeigu mergina/moteris pradėjo rodyti Vyrui savo charakterį, blogą nuotaiką, požiūrį į viską arba „uošvę“. Už rezultatą santykių pabaigoje mergina/moteris – atsako irgi pati.
 142. „Naudotams“ partneriams garantija nesuteikiama
 143. Merginos/moters šeimai, draugėms arba jos buvusiems paslaugos, garantijos nesuteikiamo
 144. Merginos/moters šeimai, draugėms arba jos buvusiems taikomi kitokie įkainiai ir kitokios sąlygos (kurios yra sutartos konkrečiai su Vyru be jokių tarpininkų) nei merginai/moteriai, kuri pati naudojasi santykiais pagal paskirtį.
 145. Tai reiškia, kad jeigu santykius pradėjo Vyras ir mergina/moteris, ten dalyvauja tik konkretus Vyras ir konkreti mergina/moteris, jokiu būdu ne tarpininkai: merginos / moters šeima, draugės arba jos buvusie
 146. Santykiai galioja ribotą laiką ir tik paprastam naudojimui pagal paskirtį, o mergina / moteris tokius santykius naudoja kaip darbo įrankį, pavyzdžiui, pirkinių apmokėjimui, daiktų krovimui, pokalbiams, meilei, šeimos sukūrimu
 147. Merginos / moters šeimai, draugėms arba jos buvusiems paslaugos teikiamos didesniais įkainiais, negu nepažystamam žmuogui dėl paskaičiuotos laiko ir kitų resursų sąnaudų statistikos.
 148. Susitarimai nekoreguojami atbuline tvarka. Į santykius nedarašinėjami merginos / moters šeimos nariai, draugės, buvusieji, kurių įrašymo prašo mergina / moteris
 149. Vyras nenaudoja žiedų, antspaudų, popierinių dokumentų, santuokos rūmų ir kitokių dalykų, kurie nėra gyvybiškai svarbūs, būtini ir neišvengiami, kadangi tam nėra būtinumo ir to papildomai niekas Vyrui nekompensuoja bei neapmoka + tai nėra ekologiška ir praktiška bei logiška.
 150. Trumpiau tariant – „santykiai“, “jausmai”, „santuokai“ yra virtualus, išgalvotas reiškinys, todėl priėmimo bei susitikimo lokacijos gali nesutapti, būti nevienodos, skirtis ir būti netiksliai arba ne visiškai tiksliai nurodytos. Pvz.: mergina / moteris gali būti priimama: lauke, mašinoje, laikinai išnuomotose dirbtuvėse, patalpose, persirengimo kambaryje, namie pas merginą / moterį arba kitoje atsitiktinoje vietoje, kurioje bus patogu Vyrui, priklausomai nuo jo nuotaikos ir kitokių aplinkybių.
 151. Garantija = garantinė diagnostika garantiniu laikotarpiu (jeigu tam yra galimybė).
 152. Garantija negarantuoja, kad mergina/moteris visada bus laiminga ir patenkinta. Ar atvejis garantinis ar negarantinis – nustato Vyras garantinės apžiūros metu. Jeigu atvejis yra negarantinis – darbai gali būti atliekami mokamai be perspėjimo, kadangi laiko atgal grąžinti neįmanoma, o numatyti į priekį tikslų gedimą ir jo priežastį ir nesusidūrus su pačia problema – irgi neįmanoma. Kartais to nustatyti neįmanoma netgi ir apžiūrėjus. Pvz.: neįmanoma įrodyti, kad mergina / moteris neprispaudė garso kabelio kėdės ratukais, kadangi žymių neliko, tačiau laidas trūko kitoje vietoje, negu prieš tai litavo Vyras. Tokiu atveju – atvejis laikomas negarantiniu ir darbai tampa mokami.
 153. Atvejai negarantiniais automatiškai tampa, kai: mergina / moteris *** kitoje vietoje, su kitu partneriu, taip pat, kai mergina / moteris buvo aplieta skysčiais klube, mašinoje, persirengimo kambaryje ir t.t.. Kai mergina buvo mechaniškai arba fiziškai arba kitaip paleista arba sugadinta ne Vyro rankomis ir ne meistro lokacijoje bei ne Vyro iniciatyva
 154. Trumpai tariant – garantija nedraudžia nuo nelaimingų ar nepatogių atsitikimų, išdavystės, kurie įvyksta iš merginos/moters pusės arba merginos / moters iniciatyva, taip pat garantija negarantuoja, kad mergina / moteriai ateityje bus teikiamos kažkokios nuolaidos, dėmesis ar paslaugos – nemokamai arba, kad bus kompensuojamos kokios nors patirtos išlaidos, moralinė ar materialinė žala, kurią mergina/moteris patyrė pati savo pasirinkimais ir savo laiko planavimo, finansiniais ar kitokiais sprendimais.
 155. Garantija gali būti nesuteikiama apskritai, jeigu to padaryti negalima, neįmanoma arba nėra galimybių.
 156. Garantija visada yra sąlygota, ribota ir priklausoma nuo kiekvieno skirtingo atvejo aplinkybių atskirai
 157. Už savo turto ir daiktų naudojimo pasėkmes atsako pati mergina/moteris. Vyras atsako už savo atliktų darbų atlikimą jų atlikimo metu, bet ne už merginos/moters padarytus veiksmus po darbų atlikimo. Pvz.: jeigu sutaisytą daiktą mergina/moteris naudojo netinkamai arba ne pagal paskirtį kažkur jungė, prijungė, kišo, įkišo, perkišo, nedakišo, kišo ne ten kur reikia, pridėjo kur nereikėjo pridėti, prijungė kur nereikėjo prijungti, numetė, prispaudė, suplėšė, sulankstė, supiso, užtrumpino su elektra, apipylė arba padarė betkurį kitą veiksmą, kurio daryti nereikėjo arba daryti buvo tiesiog nebūtina – tokiu atveju už viso to pasėkmes atsako ne Vyras atlikęs taisymo paslaugą, o paskutinis prisilietęs prie tos merginos/moters asmuo, žalingą veiksmą atlikęs asmuo arba su juo susiję (ne paslaugos užsakymo ir teikimo prasme) ir už jį atsakantys asmenys (tėvai, globėjai, giminaičiai ir / arba įgaliotiniai)
 158. Vyras už santykius atsako iki kol perduoda/atsisveikina merginą/moterį draugėms, šeimos nariams, buvusiam, kadangi neįmanoma fiksuoti merginos/moters elgesio nuotoliniu būdu
 159. Jeigu merginos/moters perdavimo/atsisveikinimo metu ji nukrenta ant žemės ir sugenda, ir paskutinis lietė merginą/moterį ne Vyras – gaunasi, kad mergina/moteris pati atsako už incidentą. Toks punktas atsirado dėl to, nes buvo keletas asmenų, kurie reikalavo kompensacijų už tai, kad pati paleido savo laimę iš rankų, nukrito ant žemės ir susi****. Rekomendacija – tvirtai laikyti savo laimę. Dviem rankom (ne viena ranka, ne kojomis).
 160. Mažamečių / nepilnamečių vaikų ir gyvūnų turintiems asmenims – garantijos nesuteikiamos. Kadangi vaikas – yra mažesnė, neišsivysčiusi iki galo žmogaus forma, kuri daro ne tokius protingus, ne tokius apgalvotus ir ne tokius tikslius judesius, kokius daro suaugęs žmogus arba Vyras (žmogus, turintis patirties, profesiją ir IQ virš vidurkio). O gyvūnai tiesiog viską graužia ir sup***sa irgi. Trumpai tariant: Vyro ir merginos/moters santykiai – nėra skirti vaikam žaisti arba katinui graužti, apmyžti arba valgyti.
 161. Už sugriaužtą plastiką, interjero elementus arba kitokius objektus atsako pati mergina/moteris arba tuos objektus griaužęs asmuo / būtybė / gyvūnas / gyvūno savininkas arba sugriaužimo ir / arba apgriaužimo, dalinio arba visiško pragriaužimo / suvalgymo sąlygas sudaręs šalia buvęs asmuo arba griaužimo / valgymo / kramtymo procesus atliekantis / atlikęs objektas / individas arba kažkas kitas
 162. Jeigu kas nors nenumatyta, bet už kažką reikia atsakyti ir / arba dykai spręsti kažkokią problemą – atsako ir sprendžia dykai problemą kažkas kitas, bet ne Vyras, o tas, kas visą tai sugalvojo
 163. Už gramatines klaidas dokumente atsako skaitantis ir tuom nepatenkintas / nepasitenkinęs asmuo
 164. Nepatenkinti ir nepasitenkinę asmenys patys atsako už savo nepatenkinimą ir nepasitenkinimą.
 165. Kiekvienas pasirenka viską pats
 166. Garantija nieko negarantuoja. Garantijos fiziškai ir techniškai – duoti neįmanoma. Garantiją galima sugalvoti, galima apie garantiją parašyti, apie garantiją galima kalbėti, galima galvoti, svajoti, haliucionuoti, kad ji yra, galima tartis dėl garantijos, tačiau sveiko proto prasme – garantijos niekur nėra ir garantija neegzistuoja bei DUOTI garantijos – neįmanoma.
 167. Garantija nėra daiktas, organas ar turtas, kad ją duoti. Garantija taip pat nėra konkreti paslauga, o tik nepagrista svajonė, iliuzija, haliucinacija, pasaka. Garantija yra iki galo neapibrėžtas, neaiškus, iracionalus terminas, panašiai kaip ir “begalybė”, “visata”, “rimti santykiai”, “romantika”, “meilė” “pagarba”, “skauda galva”, “aj vsio”, “tikras vyras”,   ir kitokie panašūs ir nepanašūs literatūriniai realybės pagrąžinimai, kurie gali reikšti daugelį iki galo neišsiaiškintų, nepaaiškinamų arba visiškai racionaliai logiškai nepaaiškinamų bei sveiku protu nesuvokiamų dalykų. Todėl patogumo sumetimais žodis “garantija” bus traktuojamas kaip “arklio varpa (lot. penis)” arba koks nors kitas su technika, meistro paslaugomis nesusijęs daiktas, dalykas, objektas ir / arba keiksmažodis / išorinis kokio nors žmogaus ar gyvūno lytinis organas.
 168. Žodžius “garantija”, “meilė”, “santykiai”, “jausmai” ir ypač “rimti santykiai” kiekvienas supranta taip kaip nori, tačiau niekas negali paaiškinti ką tai tiksliai reiškia. Reiškias, kad tai nieko konkrečiai nereiškia, o tiesiog yra susitarimo arba atsitiktinumų reikalas.
 169. Pagal šį dokumentą – garantija yra proporcinga (ekvivalentiškas dalykas) arklio varpai (lot. peniui). Mergina/moteris kreipdamasis pas meistrą – sutinka su šiuo dokumentu ir su viskuom kas jame parašyta ir ne tik. Todėl mergina/moteris supranta, kad kalbėdamas apie garantiją – kalba iš esmės apie arklio lytinį išorinį organą ir už gautą atsakymą ir savo reakciją į jį – atsako pati, kadangi pati pasirinko būtent tokią pokalbio temą. Vyras nerekomenduoja kalbėti tokiomis temomis itin dažnai, kadangi nuolatinis arklio varpos aptarinėjimas gali turėti neigiamą įtaką žmogaus psichikai arba gyvenimo kokybei (išskyrus atvejus, jeigu žmogui tai iš tikrųjų įdomu)
 170. Santykiai dalinai garantuoja, kad bus bandoma padėti kuom įmanoma, bet negarantuoja, kad bus daroma kažkas dykai arba nemokamai, skubos tvarka, kenkiant sau. Garantijos (kaip ir arklio varpos / penio) Vyras duoti ir / arba suteikti (išrašyti) – negali.
 171. Kas šiandien veikia – rytoj gali neveikti (ir atvirkščiai). Arklio varpa (lot. – penis) greičiausiai įtakos tam neturi. Todėl įklijuoti tokį dalyką į pasą arba atspausdinti tokį dalyką popieriuje – nėra prasmės ir būtinumo, kadangi santykių visa tai (greičiausiai) nepagerins ir nieko negarantuos.
 172. Santykiai užsibaigia, kartais tiesiog taip būna. Dėl to niekas nėra kaltas. Tai yra niekieno kaltė, nei Vyro nei merginos/moters. Nei arklio.
 173. Vyras taiso, mergina/moteris – gadina (naudoja) arba santykiai baigiasi savaime. Ne atvirkščiai. Kadangi neįmanoma logikos prasme sugadinti sugadintų santykių. Santykiai baigiasi dėl naudojimo, dėvėjimosi ir dėl to, kad laikas eina į priekį, o ne atgal.
 174. Santykiai gadinami sukūrimo / pradžios metu. Ne po jų nutraukimo.
 175. Pataisyti – reiškia pagerinti, o ne transformuoti dėvėtą / naudotą / eksploatuotą dalyką į naują ir / arba ką tik pagamintą.
 176. Sugadinti sugadintų santykių neįmanoma. Juos galima tik nutraukti, sutvarkyti ir tik pataisyti arba nieko su jais gero ir blogo (blogiau nei buvo) nepadaryti.
 177. Daiktas perduotas Vyrui į rankas – skaitomas visiškai sugedusiu, visiškai neveikiančiu ir visiškai beverčiu kol Vyras jo nesutvarkė, nepataisė (nepagerino). Priimami tik sugedę daiktai. Gerų ir veikiančių dalykų nėra prasmės tvarkyti ar kažkur nešti juos kažkam tvarkyti, ardyti bei kitaip kažką su jais daryti. Taip sakant: jeigu daiktas yra geras ir naujas, puikiai veikiantis ir tobulas – naudokis, negaišk laiko ir pinigų, tegu veikia, nedaryk nieko, nenešk niekur nieko tvarkyt – geriau nebus.
 178. Vyras vaikų negimdo, neaugina, apie juos nesvajuoja
 179. Vyras teikia paslaugas, nenuomoja savęs, savo laiko ar kitų dalykų, resursų, įrankių.
 180. Vyras nemokamai netiekia mokinimo / apmokinimo / edukacinių / švietimo / ugdymo / transportavimo / informavimo ar kitokių su taisymu ir / arba gyvenimo pagerinimo, nuotaikos pakėlimo paslaugų.
 181. Vyras neteikia finansinės paramos, nemaino paslaugų į daiktus. Vyras maino paslaugas į kitas paslaugas.
 182. Jeigu kažkurie du punktai vienas kitam prieštarauja arba kažkuris už kažkurį yra geresnis (logiškesnis / naudingesnis Vyrui) – galioja labiau ir taikomas tas punktas, kuris yra geresnis ir naudingesnis meistro atžvilgiu (Vyrui). Vyrui nėra prasmės sau kenkti arba daryti ką nors sau nenaudingo.
 183. Garantija merginos/moters grožiui netaikoma. „Grožis“ dėvisi ir būklė tiesiogiai priklauso nuo naudojimo ir gyvenimo būdo
 184. Garantinės sąlygos gali būti keičiamos vienašališkai, Vyro sprendimu
 185. Garantija negarantuoja nemokamų paslaugų atlikimo ir pinigų grąžinimo, tačiau garantija gali garantuoti (siūlyti) pakartotinį remontą garantinėmis sąlygomis.
 186. Garantija = susitarimo reikalas. Todėl rekomenduojama visuomet susitarti (ramiai, be isterijos ir be nereikalingų, trukdančių susitarimui emocijų), kadangi tai kainuoja pigiau ir atima mažiau laiko, nervų bei sveikatos negu isterinis “santykių” aiškinimasis. Isterinio susitarimo atveju – susitarimas gali neįvykti arba įvykti nekokybiškas susitarimas (nekonkretus)
 187. Garantija = geranoriškas siekis ir bandymas bei siūlymas merginai/moteriai padėti viskuom kas tik įmanoma pagal esamas logika ir sveiku protu paremtas galimybes geranoriško susitarimo principu, tačiau garantija nėra draudimas nuo visų nepasitenkinimų, nepatenkinimų, problemų, įvykių ar atsitikimų, atsitiktinumų bei sutapimų. Garantija taip pat nėra skola, prievolė ar įsipareigojimas ką nors kompensuoti ar kažką duoti.
 188. Mergina/moteris turi teisę klausti (užduotį klausimą). Jeigu neklausė – skaitoma, kad informacija buvo neaktuali ir atsakyti, pasakyti arba apie kažką įspėti buvo nebūtina ir klientui to nereikėjo.
 189. Atbuline tvarka į neužduotus klausimus atsakyti Vyras negali.
 190. Atsakyti galima tik į užduotus klausimus.
 191. Klauskite ir bus atsakyta
 192. Neklauskite ir nebus atsakyta
 193. Garantija nors ir neegzistuojantis dalykas, bet ypatingų poreikių asmenims – gali būti taikoma virtuali “garantija”. Jeigu mergina / moteris visgi pageidauja ir nori turėti savo popierinę arba savo medinę garantiją (kas yra nepraktiška, nelogiška, neekologiška, neekonomiška, neprotinga, nuostolinga ir visaip kitaip neteisinga) ant savo popieriaus arba ant savo medinės konstrukcinės medžiagos – toks mergina/moteris gali atsispausdinti arba išsidrožti savo popierinę arba savo medinę garantiją su savo spausdintuvu arba išdrožimo prietaisu ant savo laminato / savo OSB plokštės ir / arba kito SAVO paviršiaus su SAVO medžiagom bei su SAVO įrankiais.
 194. Visgi – gali būti rašoma taip kaip patogiau, kadangi tarpas vidury tokio garso nieko nekeičia ir niekas negali paaiškinti ar kartu ar atskirai rašosi ir kodėl.
 195. Tiesa skaitoma tai kas Vyrui geriau arba tai kas iš tikro yra tiesa, ne kas kažkur kitur parašyta ar kas kažkur kitur kažką pasakė, parašė, pagalvojo ir t.t.
 196. Tikrovė ir tiesa yra du skirtingi dalykai
 197. Neturiu laiko ir noro šeimai
 198. Šeima man nereikalinga jokiom prasmėm
 199. Šeima pagal faktą nereikalingas išskyrus atvejus, kai… ne vis gi nereikalingas visiškai ir tikrai.
 200. Kam iš vis gali būti reikalinga šeima?
 201. Vis gi – gali būti rašoma net tik su tarpu bet ir be kabučių.
 202. Sakinio gale gali nebūti taško
 203. Sakinio gale gali būti taškas.
 204. Santykiai gali baigtis, jausmai praeina
 205. Kai kurie punktai gali būti tušti ir / arba be taško
 206. Punktų gali nebūti visai arba būti nematomi punktai, kuriuos perskaityti gali tik tas, kas visą tai sukūrė
 207.  
 208. Jeigu labai reikia garantijos tai nebent tik tokia, nes kitokios negali būt, kadangi tiesiog nėra
 209. Garantija, santykiai ir ypač rimti santykiai neegzistuoja niekur kaip ir kiti išgalvoti dalykai. Pagal faktą
 210. Garantijos, santykiai ir ypač rimtų santykių neįmanoma įrodyti, apibrėžti, pačiupinėti ir išmatuoti fiziškai arba matematiškai.
 211. Viskas yra be garantijos ir viskas betkada gali baigtis arba pasikeisti kadangi viskas yra laikina ir nėra nieko nei amžino nei garantiškai garantinio
 212. Garantinių dalykų nebūna, viskas genda, viskas keičiasi arba viskas miršta (baigiasi / nustoja veikti), nėra nieko amžino.
 213. Ateities numatyti ir nuspėti neįmanoma niekaip
 214. Bandymas nuspėti kas bus – skaitosi melas
 215. Meluoti ir skubėti negalima. Tiksliau galima, bet nėra jokio tolko ir prasmės
 216. Meluoti galima žmonėm (jų pačių labui), kurie fiziškai negali girdėti, matyti arba suprasti tiesą, kadangi kitaip neįmanoma ir taip bus jiems patiems geriau, kadangi jie gali įsižeisti, susižeisti arba susitraumuoti nuo tikrovės. Melas arba greiti veiksmai kartais gali būti taikomi kaip siekis padėti žmogui, kuris negali arba nenori padėti nei sau nei kitiem. Lygiai tas pats kaip ir su tiesa, su lėtais veiksmais bei kokybiškais, gerais ir normaliais dalykais ir veiksmais
 217. Jeigu gali kas nors su***ti arba ***kti – būtinai su***es ir / arba ***eiks ir tik laiko klausimas kam ir kada tai nutiks ir to nuspėti tiksliai – niekada neįmanoma
 218. Nieko nuspėti kas bus – neįmanoma, galima tik prognozuoti
 219. Prognozė – nėra faktas.
 220. Horoskopas tai net ne prognoze
 221. Ne reiškia ne
 222. Taip reiškia taip
 223. Taip kartais reiškia ne
 224. Ne kartais reiškia taip
 225. Šitas dokumentas gali būti visiška utopija ir geriau jo neskaityti kartais
 226. Šitas dokumentas gali būti visiška tiesa ir geriau kartais jo pasiskaityti
 227. Dokumentas gali daryti neigiamą įtaką silpnos psichikos asmenims
 228. Nerekomenduojama skaityti jautriems asmenims ir jautrios psichikos žmonėms
 229. Visa tai gali nepatikti ir būti nepatogu ir nenaudinga kažkam tai
 230. Siūlydama santykius mergina/moteris patvirtina, kad gavo tą, ką pati susitarė ir ko pati norėjo bei ką pati pasirinko
 231. Už mamos, šeimos narių, draugų, kolegų, buvusio transportavimą ir transportavimo pasėkmes atsako pati mergina/moteris.
 232. Garantijos nesuteikiamos ir / arba negalioja karantino, ekstremalių, nepaprastų padėčių metu ir / arba pablogėjus Vyro finansinei situacijai, o taip pat ir psichosociofiziologinei (arba kokiai nors kitai) būklei.
 233. Santykių faktu skaitomas Vyro ir merginos/moters buvimas patalpoje, kurioje galima patikrinti ar santykiai veikia + laikas, kurio pakanka ***, ***, patikrinimui ar *** veikia. Jeigu pamačius, kad santykiai jau yra ir mergina/moteris Vyrui nieko apie tai neinformuoja – skaitoma, kad santykių nėra ir, kad viskas gerai ir be santykių ir, kad niekas niekam neturi jokių pretenzijų.
 234. Santykiai = Vyras su mergina/moterim juda arba skleidžia kokius nors veikimo garsus bei simptomus
 235. Santykiai = veikia bent viena santykių funkcija
 236. Rimti santykiai = santykiai yra, smegenų nėra pas vieną arba 2 abu partnerius
 237. Viskas visada veikia gerai ir taisyti niekada nieko nėra būtina. Mergina/moteris viską visada daro savanoriškai, o taip pat ir pradeda/nutraukia santykius savo noru bei savo iniciatyva iš anksto suvokdamas, kad nėra būtina to daryti, ir kad naudotis tokiomis paslaugomis nėra privaloma ir, kad galima vietoje santykių tiesiog leisti laiką kartu pasidaryti viską savo rankomis, o ne kreiptis pas kitus asmenis
 238. Vartotojas už vartojimo pasėkmes atsako pats
 239. Vyras neatsako už merginos/moters vaiko gimdymo idėją (tai yra vien tik merginos / moters iniciatyva), o taip pat neatsako už pasėkmes, kurias mergina/moteris patyrė gimdydama vaiką.
 240. Vyras „geros nuotaikos“ paslaugų nesuteikia.
 241. Pogarantinio serviso (paslaugų) – po santikių nutraukimo nėra. santykiai nesitaiso.
 242. Atsakomybę už merginos nuotaiką, savijautą, būklę ir visą kita, kas susiję su tuo prisiima mergina/moteris, naujas naudotojas ( arba tas, kas savo iniciatyva prisiėme atsakomybę), bet jokių būdų ne Vyras.
 243. Vyras nesutinka su tuom kas jam nuostolinga ir su tuom, ko jam nereikia ir mergina/moteris dėl to niekada pretenzijų neturi, kadangi kreipėsi savanoriškai. O jeigu turi – skaitoma, kad mergina/moteris turi pretenzijas – pats sau. Vyras nėra niekam nieko skolingas. Vyras neima to, ko jam nereikia ir nesitaria dėl dalykų, kurių jam nereikia (vaikų, šeimos,uošvės, paskolų) ir jeigu mergina/moteris dėl to nepatenkinta arba nesutinka su tuom kaip yra – skaitoma, kad mergina/moteris pati kažką ne taip suprato ir atsako už savo nepasitenkinimą ar kokias nors kitokias neigiamas jai pasėkmes – pati.
 244. Vyras nėra niekam nieko skolingas, niekada niekaip neima ir neprisiima to, ko jam nereikia bei nesutinka su tuom kas jam nenaudinga, neatsako už tai už ką nėra atsakingas ir nesitaria dėl dalykų, kurių jam nereikia ir kurie jam neapsimoka ir jeigu mergina/moteris dėl to nepatenkinta arba nesutinka su tuom kaip yra – skaitoma, kad mergina/moteris pati kažką ne taip suprato ir pato atsako už savo nepasitenkinimą ar kokias nors kitokias neigiamas jao kilusias / jos atžvilgiu / jos nenaudai atsiradusias pasėkmes dėl jos pačios veiksmų ar su tuom susijusių priimtų sprendimų, judesių ar kitokios iniciatyvos iš merginos/moters arba iš kokios nors kitokios pusės.
 245. Vyras neatsako už ne savo nuosavybę ir ne savo atsakomybę bei ne savo sprendimus ir ne savo dalykus kurie yra ne jo.
 246. Gyvenimo vertybės: kebabai, p***zdos, rock&rollas. Arba kitokios Vyro nuožiura.
 247. Vyras nevėluoja, jis neskuba
 248. Mergina/moteris labai nori, bet nežino nuo ko pradėti
 249. Tau patiks
 250. Vyrui irgi skauda galva
 251. Aj vsio
 252. Darykite kaip norite
 253. Santykiai – kai Vyro ir merginos/moters lytiniai organai yra naudojami pagal paskirtį. Tai ir yra rimti santykiai. Rimčiau negali būti.
 254. Kiekviena diena yra Vyro diena.

Raktiniai žodžiai: antivirusinės programos įrašymas, aparatinė profilaktika, apžiūra, atnaujinimas, ausinių remontas, bios atnaujinimas, bios perrašymas, bios remontas, buitinių prietaisų remontas, detalių keitimas. diagnostika, draiverių įrašymas, duomenų atkūrimas, elektronikos komponentų litavimas, elektronikos remontas, formatavimas, garantija, garso aparatūros remontas, gedimo nustatymas, google account. nuėmimas, ios perrašymas, kietojo disko keitimas, kištuko keitimas, kolonėlių remontas, kompiuteriu taisymas vilniuje, kompiuterių meistras vilniuje, kompiuterių taisykla, konsoliu atrišimas. konsolių remontas, konsultacija, korpuso klijavimas, krovimo lizdo remontas, maitinimo grandinės remontas, maitinimo lizdo remontas, mobilių prietaisų remontas, navigacijų remontas, navigacijų. žemėlapių naujinimas, office įrašymas, operatyvios atminties keitimas, pagrindinės plokštės remontas, pin kodo nuėmimas, planšetinių kompiuterių remontas, profilaktika, programinis ir techninis. remontas, programinė profilaktika, programų įrašymas, pultelių remontas, slaptažodžių šalinimas, technikos remontas, techninė profilaktika, telefonų atrišimas, telefonų remontas, telefonų taisykla. windows perrašymas, 10, 3g, 4g, 7, 8, agp, acer, apple, asus, bsod, bad sector, blackview, bosch, cat, cpu, coolpad, dell, eco, el. technikos remontas, eurogps, freebird, gps, garmin, goclever. hdd, hp, htc, huawei, ibm, jbl, kompiuterių išorinės įrangos, kompiuterių meistras, kontaktas, lg nexus, laptop taisymas, lark, lenovo, lollipo, macos, macbook, made in china, marshmallow, medion. meizu, mio, navigon, navisat, navman, nokia, pc, pci, pda, pnd, psu, packardbell, philips, pie, prestigio, ryšio įrangos, ssd, samsung, sony, tomtom, toshiba, usb, vga, xiaomi redmi note, xperia.

yoga, akumuliatorius, amerika, android versija, anglija, antena, antivirusinė, antivirusinės programos įrašymas, aparatinė profilaktika, apgraužtas, apipilta kava, apžiūra, apžiūra, taisymas, ar apsimoka, ar taisote, ateities g., atmintinės įtaisai, atnaujinimas, atsilitavo, audio, audio aparatūros taisymas, ausinių remontas, automatic restart, aušinimo sistema, aušintuvas, balsai, baltas. ekranas, baltijos šalys, baltos raidės juodam fone, baltupiai, bios atnaujinimas, bios perrašymas, bios remontas, blogai girdisi, blogas garsas, blue screen, blue screen of death, buitiniai. prietaisai, buitinių prietaisų remontas, buitinės elektroninės įrangos, cd, checkdisk error, darbui, dega led, detalių keitimas, detalės, diagnostika, dokumentai, draiverių įrašymas, dulkės. duomenų atkūrimas, dvd, dėžė, e-skaityklė, ebook, ekrano keitimas, elektronika, elektronikos komponentų litavimas, elektronikos remontas, elektronikos technika, elektrotechnika, estija, fix. formatavimas, foto, freeze, fūrinė navigacija, galinis dangtelis, gamepad, garantija, garso aparatūra, garso aparatūros remontas, garso plokštė, gedimo nustatymas, google account nuėmimas, grafinė. plokštė, greičio kameros, grotuvas, hardware, hdd error, igo primo, ios, iphone, informacija, ios perrašymas, išardytas, iškrito, išmanusis telefonas, išsijungia, išsijunginėja, išsikrovė. išsitrynė failai, iššoko, jeruzalė, joystick, jungtis, juodas ekranas, kaina, kaista, kalba, kameros stikliukas, katinas, keitimas, keyboard, kiek kainuoja, kiek trunka remontas, kietojo disko. keitimas, kištukas, kištuko keitimas, klaviatūra, klijavimas, kokybiškai, kolonėlių remontas, kolonėlės remontas, kompai, kompaktai, kompiuteriai, kompiuterinė įranga, kompiuterinės technikos. remontas, kompiuterinės įrangos derintojas, kompiuteris aplietas skysčiais, kompiuteriu taisymas vilniuje, kompiuterių galiniai įtaisai, kompiuterių meistras vilniuje, kompiuterių periferinė. įranga, kompiuterių taisykla, konsoliu atrišimas, konsolių remontas, konsultacija, kontaktai, korpusas, korpuso klijavimas, kortelių skaitytuvas, kroviklis, krovimo lizdo remontas, laido litavimas. laikrodis, lankstai, laptop, latvija, lenkija, lentelė, lietuva, linux, litavimas, lizdo keitimas, loading, lygintuvas, lūžo vyriai, maitinimo blokas, maitinimo grandinės remontas, maitinimo lizdo. remontas, maitinimo šaltinis, matrica, maumedžių g., meistras, meksika, meniu, micro sd, mikrofonas, mirksi lemputė, mobili auklė, mobilių prietaisų remontas, mobilūs prietaisai, monitorius, mp3.

muzika, mygtukas, mygtukinis telefonas, mėlynas ekranas, namų reikmenų techninė priežiūra ir taisymas., navi, navigacijos, navigacijų meistras, navigacijų remontas, navigacijų žemėlapių naujinimas. negaudo palydovų, negaudo ryšio, negroja, nepasikrauna, nepasikrauna os, neprisijungia, nereaguoja į prisilietimus, nesikrauna, nesivaldo, neveikia, neveikia internetas, neveikia kanalas, neveikia. mikrofonas, neįsikrauna, nešiojamieji kompiuteriai, notebook, nukrito, numetė ant žemės, nuotraukos, nėra gyvybės, nėra pelės, nėra signalo, nėra srovės, nėra varžtų, office, office įrašymas. oksidacija, operacinė sistema, operatyvioji atmintis, operatyvios atminties keitimas, pagrindinės plokštės remontas, patikimai, pašvietimas, pelė, perdegė, perinstaliavimas, perkaito. perprogramuoti, perrašymas, pin kodo nuėmimas, planšetinių kompiuterių remontas, planšetės, plasmasė, plyšo, priedai, procesorius, profilaktika, programinis ir techninis remontas. programinis tvarkymas, programinė profilaktika, programinė įranga, programų įrašymas, pultelių remontas, radarai, radijas, radijo aparatai, ram, reinstall, remontas, repair, rozetės laidas. rusija. rytų europa, skeneris, skilo ekranas, skubiai, slaptažodžių šalinimas, spausdintuvai, spausdintuvas, srovė, staliniai kompiuteriai, stiprintuvas, stringa, sugedo, sugriaužė, sukasi ventiliatorius. sunkvežiminė navigacija, tablet, taisymas, technika, technikos remontas, techninė priežiūra, techninė profilaktika, telefonai, telefonų atrišimas, telefonų remontas, telefonų taisykla. televizoriai, termopagalvės, termopasta, tinklo plokštė, touch screen keitimas, touchpad, tvarkyklės, ultrabook, update, utilizuoti, vaizdo plokštė, vakarų europa, valdymo grandinė. vartotojų namų technika, varžtai, video, vilniuje, vilnius, virusai, vista, vokietija, vyriai, webcamera, wi-fi, windows, windows ce, windows perrašymas, windows xp, čirška, įjungimo mygtukas. įrašymas, įskilo, įtampa, šleifas, ūžia ventiliatorius, žemėlapiai, pelėda, endradarbiavimas, specialūs užsakymai, pasiūlymai, Meistras 910.lt Vilniuje