Vyro konstitucija 2.0 Light / Trumpas manualas Tinderiui (Tinka nukopinimui į savo Tinder profilį)

 1. Santykiai – kai Vyro ir merginos/moters lytiniai organai yra naudojami pagal paskirtį. Tai ir yra rimti santykiai. Rimčiau negali būti.
 2. Merginos / moters minčių Vyras neskaito
 3. Vyro minčių irgi niekas negali perskaityti.
 4. Įsižeisti ir apsigauti mergina/moteris gali tik pati. Merginos/moters įžeisti ir apgauti – neįmanoma.
 5. Vyras yra laukinis, neišauklėtas, neprognozuojamas žmogus. Atsakomybę už bendravimo pasėkmes visada prisiima mergina / moteris.
 6. Vyras visada viską sako taip kaip yra, net jeigu kažkam atrodo, kad taip nėra.
 7. Vyras vadina dalykus taip kaip jam patogiau. Jeigu mergina / moteris kažką supranta savaip arba jai kažkas nepatiko – tai laikoma merginos/moters asmenine klaida kadangi pati kreipėsi ir pati atėjo.
 8. Jeigu Vyrui su mergina/moterim geriau negu be jos – skaitoma, kad tai yra.
 9. Merginos/moters galvoje esantiems nepagristoms svajonėms, iliuzijoms, failams, programinei įrangai, informacijai ir visiems kitiems dalykams – garantija nesuteikiama.
 10. Už merginos / moters programinės įrangos legalumą, būklę, dizainą ir viską, kas susiję su programine įranga – atsako gamintojas, ji pati,
 11. Vyras neatsako už merginos / moters nepagristos svajonės, iliuzijas duomenis, failus, programas, pamirštus ir nežinomus slaptažodžius, kitaip tariant – neatsako už viską, ko negalima paimti į rankas fiziškai.
 12. Žodžiai ir garsai panašūs į: “reikia”, “privalo”, “turi / neturi būti”, “turėtų”, “negali būti”, “tikras vyras”, “rimti santykiai”, “jausmai”, “santuoka”, “kaip visi” ir “jūs gal juokaujat?” – traktuojami kaip keiksmažodžiai.
 13. Neadekvačiu laikomas toks asmuo, kuris kažką kaltina neadekvatumu, tačiau negali paaiškinti ką reiškia žodis “adekvatus”, “neadekvatus”, “santuoka”, “rimti santykiai”, “garantija”.
 14. Trumpiau tariant – „santykiai“, “jausmai”, „santuokai“ yra virtualus, išgalvotas reiškinys
 15. Atsakyti galima tik į užduotus klausimus. Klauskite ir bus atsakyta. Neklauskite ir nebus atsakyta
 16. Vyras neskaito minčių. Diagnostika atliekama tik tom problemom, kurias įvardino moteris / mergina. Diagnostika neatliekama jeigu mergina / moteris atėjo ne su konkrečia problema, o su bloga nuotaika, skaudančia galva, arba su „aj vsio“. Tokiu atveju skaitoma, kad mergina / moteris pati pasidarė diagnostiką ir žino ką reikia daryti.
 17. Jeigu mergina / moteris konkrečiai nepasako ko nori arba nieko nepasako apskritai – skaitoma, kad mergina / moteris nieko nenori arba nežino ko nori ir arba leidžia nuspręsti kitiems ko ji nori arba palieka viską likimo valiai, t.y. susitaiko su tuom, kad kaip bus taip bus ir dėl to pretenzijas gali reikšti tik tai pati sau ir niekam daugiau.
 18. Vyras neįsipareigoja nieko žadėti ir niekada nieko 100% nežada to ko negali įvykdyti arba nežino ar įvykdys laiku ar taip kaip nori mergina / moteris. Jeigu žada, tai ne vyras, o lošara.
 19. Vyras nieko nekompensuoja: patirtų nuostolių, sugadintos nuotaikos, moralinių žalų, kuro, sugaišto laiko ir t.t. Kadangi pats Vyras irgi naudoja tuos pačius resursus.
 20. Vyras neatsako už merginos / moters asmeninius planus, nepagristas svajones, iliuzijas galimai susijusius su santykiais.
 21. Vyras negali antrą kartą priimti buvusios merginos/moters, bandyti padaryti “kaip buvo” jeigu tai neįmanoma. O tai yra neįmanoma.
 22. Garantija yra gali būti suteikiama tik santykių periodui. Ne visam merginos / moters gyvenimui.
 23. Jeigu mergina / moteris dėl ko nors įsižeidė – skaitoma, kad tai yra jos pasirinkimas.
 24. Neatsiėmus savo neapgalvotų žodžių atgal, santykiai yra nutraukiami, planai ir nepagristos svajonės utilizuojami.
 25. Merginai / moteriai „su patirtimi“ – garantija nesuteikiama. Kadangi neįmanoma visko patikrinti kas buvo daryta iki vyro. Nes jau kažkas padaryta.
 26. Vyras visada teisus. Mergina / moteris niekada nieko nenusimano. Nusimanytų – pasidarytų viską pati, neieškotų vyro ir „rimtų“ santykių.
 27. Vyras šneka, kalba, rašo, masto, juda, kvėpuoja – taip kaip jam reikia, taip kaip jam patogu, o ne taip kaip kažkur: “parašyta, privaloma, priimtina, galima / negalima”.
 28. Vyras niekada niekam nieko negali būti skolingas, niekada nebuvo ir niekada nebus. Techniškai tai nėra įmanoma. Visi planai, nepagristos svajonės ir iliuzijos – yra netikslūs, nekonkretūs ir ne 100%. Tiesa pasakius, Vyras netgi nežino kiek matematikos teorijoje yra procentų. (∞ %)
 29. Vyras visada gauna tą ko nori ir dėl ko susitarė ir niekada negauna to ko neprašė ir dėl ko nesusitarė.
 30. Vyras neatsako už ne savo nuosavybę ir ne savo atsakomybę bei ne savo sprendimus ir ne savo dalykus kurie yra ne jo.
 31. Vyras nėra niekam nieko skolingas, niekada niekaip neima ir neprisiima to, ko jam nereikia bei nesutinka su tuom kas jam nenaudinga, neatsako už tai už ką nėra atsakingas ir nesitaria dėl dalykų, kurių jam nereikia ir kurie jam neapsimoka ir jeigu mergina / moteris dėl to nepatenkinta arba nesutinka su tuom kaip yra – skaitoma, kad mergina / moteris pati kažką ne taip suprato ir pato atsako už savo nepasitenkinimą ar kokias nors kitokias neigiamas jos kilusias / jos atžvilgiu / jos nenaudai atsiradusias pasėkmes dėl jos pačios veiksmų ar su tuom susijusių priimtų sprendimų, judesių ar kitokios iniciatyvos iš merginos / moters arba iš kokios nors kitokios pusės.
 32. Mergina / moteris yra visada neteisi. Jeigu būtų teisi – vis tiek nebūtų, nes mergina / moteris kreipiasi su noru sukurti santykius, be kurių pati negali gyventi.
 33. Mergina / moteris sąvanoriškai atsiskaito už santykius, jausmus, svajones, illiuzijas. Mergina / moteris savanoriškai pasirenka turėti ar neturėti santykius, kur kreiptis dėl santykių.
 34. Apgauti mergina / moteris gali tik pati save
 35. Už merginos / moters priimamus sprendimus – atsako mergina / moteris
 36. Mergina / moteris visada viską pasirenka pati.
 37. Merginos / moters niekada niekas neverčia nieko daryti
 38. Merginos / moters niekada niekas neverčia nieko nedaryti.
 39. Vyras gali elgtis ne pagal taisykles. Vyras pats nustato taisykles.
 40. Mergina / moteris gali ko nors prašyti
 41. Mergina / moteris gali ko nors neprašyti
 42. Vyras gali prašymą atmesti
 43. Vyras gali ko nors nedaryti
 44. Vyras gali neatsiliepti, jeigu nenori arba atsiliepti, jeigu nori.
 45. Vyras niekada nejuokauja
 46. Vyras kartais juokauja
 47. Vyras nevėluoja, jis neskuba
 48. Vyras neatlieka paslaugų pagal fiksuotą nepagristų svajonių, iliuzijų sąrašą.
 49. Taisyklės yra tokios kokios yra. Taisykles reguliuoja pats Vyras ir ekonomikos bei socialiniai pokyčiai.
 50. Kiekvienas pasirenka viską pats
 51. Žmogus, perskaitęs šiuos punktus šiame dokumente – pats atsako už pasėkmes, kurias jis jaus skaitymo metu ir po skaitymo, kadangi toks žmogus surado tokį dokumentą – irgi pats. Niekas to daryti – kaip ir viso kito – niekas niekada nevertė ir viską visi visada pasirenka patys
 52. Santykių defektai, problemos, kuriuos įmanoma pastebėti tik pradėjus santykius, defektai apie kuriuos mergina / moteris nieko neužsiminė bei kurie atsirado ne dėl Vyro atliktų darbų, o tiesiog, kad taip sutapo arba dėl to, kad santykiai yra nekokybiška savaime – tokie santykiai automatiškai nutraukiami.
 53. Santykiai užsibaigia, kartais tiesiog taip būna. Dėl to niekas nėra kaltas. Tai yra niekieno kaltė, nei Vyro nei merginos / moters. Nei arklio.
 54. Sugalvok geriau ir bus geriau.

Meistras 910.lt Vilniuje

Linkas į telegram čiatą: