Garantinės sąlygos. Priėmimo, remonto eigos, vykdymo, ir atidavimo taisyklės

Sąlygos. Taisyklės. Principai. Patarimai. Pastabos. Rekomendacijos

 1. Skaitoma, kad kliento daiktas, perduodamas pirmą kartą meistrui į rankas → yra nenaujas, neveikiantis, neblizgantis, sugedęs, turintis smulkių ir stambių defektų, pabraižymų, įtrūkimų ir visų kitų nenaujam, naudotam, sugedusiam, visiškai ar iš dalies neveikiančiam daiktui su defektais būdingų savybių, įskaitant visus įmanomus mechaninius ir cheminius pažeidimus.
 2. Skysčiais apipiltiem įrenginiam → garantija nesuteikiama.
 3. Jei po sutaisymo suteikta garantija → ji yra skirta pasitikrinimui ar daiktas veikia ir ar suderinti darbai yra atlikti. 30 dienų → yra normalus terminas per kurį galima pastebėti ar daiktas sutaisytas ir ar suderintos paslaugos buvo atliktos. Garantija neprasitęsia jeigu klientas, pavyzdžiui, buvo kažkur išvykęs ir daikto nenaudojo ilgiau nei 30 dienų, išskyrus atvejus kai pratęsti garantiją nusprendžia pats paslaugos teikėjas. 30 dienų pogarantinio remonto garantija yra skirta atliktiem darbam, bet tai nėra garantija visam daiktui ir nėra daikto draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, mechaninių ar cheminių pažeidimų, pakartotino sugedimo, tyčinio ar netyčinio sugadinimo, gamykliškai prastos daikto kokybės, naujai atsiradusių gedimų nesusijusių su atliktais darbais (pvz.: kažkas sugedo kitoje daikto vietoje, sugedo kitos detalės, kiti komponentai, kiti blokai, kitos mikroschemos, kiti dalykai ir t.t.) ir t.t.. Garantiją visam daiktui suteikia daikto pardavėjas, gamintojas, tiekėjas, ne pogarantinio remonto meistras. Daiktų draudimo paslaugas teikia draudimo bendrovės, ne pogarantinio remonto paslaugas teikiantis asmuo. Išskyrus atvejus kai toks asmuo pats taip nusprendžia.
 4. Už programinės įrangos legalumą daiktuose → atsako daiktų savininkas arba asmuo, atnešęs daiktą meistrui (klientas).
 5. Įrenginyje esantiem failam, programinei įrangai, informacijai ir visiem kitiem dalykam→ garantija nesuteikiama.
 6. Meistras neatsako už kliento duomenis, failus, programas, pamirštus ir nežinomus slaptažodžiu, kitaip tariant → neatsako už viską, ko negalima paimti į rankas fiziškai (šiuo atveju programinių dalykų). Ir viską, kas gali prasitrinti savaime arba rankiniu būdu. Todėl rekomenduojama slaptažodžius atsiminti ir žinoti, jeigu reikia kur nors slaptoje vietoje užsirašius laikyti, o itin svarbių duomenų kopijas geriausia yra saugoti atskirose laikmenose, ne tuose pačiuose daiktuose, kurie atnešami remontui, diagnostikai, profilaktikai, atnaujinimui ar betkokiom kitom paslaugom. Pamiršus arba nežinant slaptažodžio – gali tekti mokėti papildomai už slaptažodžio pašalinimą techniniu būdu. Taip pat gali tekti papildomai mokėti už prarastų duomenų atkūrimą jeigu jis įmanomas. Kadangi abu išvardinti dalykai užima daug laiko.
 7. Po programinės įrangos perrašymo gali būti pasikeitusi programinė įranga.
 8. Diagnostika atliekama tik tom problemom, kurias įvardino klientas. Diagnostika neatliekama jeigu klientas atėjo ne su konkrečia problema, o pageidauja konkrečios paslaugos, pavyzdžiui: aušinimo sistemos profilaktika arba operacinės sistemos perrašymas. Tokiu atveju skaitoma, kad klientas pats pasidarė diagnostiką ir žino ką reikia daryti.
 9. Jeigu klientas atneša savo detales ir nori, kad meistras jas sudėtų – garantiją sau suteikia pats klientas. Neveikimo atveju už dyką atgal neperdaroma. Garantijos meistras nesuteikia nei kliento detalėm nei atliktiem darbam. Kadangi daiktas gali sugesti ir dėl nekokybiškų detalių, pirktų ten kur pirko klientas pats.
 10. Po taisymo visada galima aptikti remonto bei ardymo žymių. Daiktai remontuojami, kad veiktų ir atliktų savo funkciją, bet ne, kad juos galima būtų perparduoti kaip naujus ir neremontuotus, blizgančius, tobulus, “kątik iš vitrinos” ir t.t.
 11. Garantija niekada nėra suteikiama estetikai, daikto išorei, grožiui ir t.t. kadangi pogarantinis remontas nėra daikto gamyba. Pogarantinis remontas skirtas tam, kad atkurti daikto veikimą taip, kad jis atliktų savo pagrindinę funkciją. Pavyzdžiui.: jeigu tai ausinės – skaitoma, kad jos kokybiškai sutaisytos, jeigu abi pusės groja, o iki remonto negrojo visai arba tik viena pusė.
 12. Meistras neatsako už komunikacijos grandinę iš kliento pusės. Pvz.: jeigu kompiuterį taisyti atnešė klientas, o jo nurodytu numeriu atsiliepė kliento žmona, draugas, vyras, pažįstamas, kaimynas ir t.t. → skaitoma, kad atsiliepė pats klientas ir sprendimą dėl remonto eigos priėmė pats klientas, o ne jo įgalioti ar neįgalioti asmenys.
 13. Garantija iš karto nustoja galioti, jeigu klientas po remonto pradeda daiktą ardyti pats arba nuneša kitam meistrui pažiūrėti arba kažką su tuo daiktu daryti.
 14. Meistras gali atsisakyti priimti daiktą tiek remontui tiek apžiūrai be jokių paaiškinamų priežasčių. Taip pat betkada gali sustabdyti arba visiškai nutraukti užsakymą ir jo nebetęsti be jokio konkretaus paaiškinimo.
 15. Meistras gali betkada nutraukti darbus ir pristabdyti juos neribotam laikui arba sustabdyti visam laikui remonto eigą, visiškai ją nutraukti ir jos nebetęsti bei grąžinti daiktus betkokioje arba tokioje, kokia tam momentui yra, būklėje.
 16. Meistras neįsipareigoja nieko žadėti ir niekada nieko 100% nežada to ko negali įvykdyti arba nežino ar įvykdys laiku ar taip kaip nori klientas.
 17. Meistras nieko nekompensuoja: patirtų nuostolių, moralinių žalų, kuro, sugaišto laiko ir t.t. Kadangi pats meistras irgi naudoja tuos pačius resursus.
 18. Meistras neatsako už kliento asmeninius planus galimai susijusius su priduotu daiktu. Pvz.: jeigu klientas nespėjo atlikti kokių nors svarbių darbų, kuriem atlikti buvo reikalingas atneštas remontui kompiuteris ar betkoks kitas daiktas. Taip pat nekompensuoja patirtų nuostolių, kuriuos patyrė klientas dėl ilgai vykdomo arba visiškai neįvykdyto užsakymo. Rekomenduojama turėti keletą atsarginių daiktų, jeigu jum jie yra itin svarbūs ir be jų neįmanoma atlikti kažkokių itin svarbių procesų ar veiksmų.
 19. Meistras neįsipareigoja ir iš anksto visiškai atsisako kompensuoti moralinę ar betkokią kitokią subjektyviai vertinamą bei įsivaizduojamą žalą jeigu kartais kas nors kada nors kur nors kažkaip dėl kažko kažką panašaus jaus (savo viduje, sieloje, savo galvoje ar kokioje nors kitoje kūno ar ne kūno vietoje).
 20. Meistras negali antrą kartą atnešto taisyti daikto padaryti “kaip buvo” jeigu tai neįmanoma.
 21. Garantija nesuteikiama, jeigu kliento pageidavimu buvo atliekama tik dalis darbų.
 22. Garantija yra suteikiama tik atliktiems darbams. Ne visam daiktui
 23. Jeigu klientas dėl ko nors įsižeidė – skaitoma, kad tai yra kliento pasirinkimas.
 24. Neatsiėmus technikos po remonto per 2 mėnesius – technika yra parduodama, panaudojama dalim arba išmetama (utilizuojama).
 25. Jeigu klientas nieko neklausia dėl kainos → skaitoma, kad klientas sutinka su betkokia remonto kaina, kurią po remonto pasakys meistras.
 26. Pridavus išardytą daiktą – garantija po remonto nesuteikiama. Kadangi neįmanoma visko patikrinti kas buvo daryta iki meistro. Nes jau kažkas padaryta. Nebūtų padaryta, nebūtų išardyta.
 27. Pridavus du daiktus su prašymu “padarykit iš dviejų – vieną” – sutaisomas betkuris daiktas, neatsižvelgiant į tai, kuris iš jų atrodo “gražiau”. Išskyrus atvejus kai klientas konkrečiai įvardina ko nori ir kai tai įmanoma.
 28. Nuolaidos netaikomos. Kainos yra apskaičiuotos pagal laiko ir kitas sąnaudas arba nustatomos spontaniškai. Išskyrus atvejus kai paslaugas teikiantis asmuo pats nusprendžia kitaip.
 29. Meistras visada teisus. Klientas niekada nieko nenusimano. Nusimanytų – pasidarytų viską pats.
 30. Meistras šneka, kalba, rašo, juda, kvėpuoja – taip kaip jam reikia, taip kaip jam patogu, o ne taip kaip kažkur: “parašyta, privaloma, priimtina, galima / negalima”.
 31. Kas nustato kainas ir kodėl tokia kaina? Atsakymas: AŠ (Meistras) nustačiau tokią kainą. Kaina yra tokia, nes aš tiek paskaičiavau. Arba tiek sugalvojau neskaičiavęs.
 32. Meistras niekada niekam nieko negali būti skolingas, niekada nebuvo ir niekada nebus. Techniškai tai nėra įmanoma. Visi skaičiai, terminai, kainos – yra netikslūs, nekonkretūs ir ne 100%. Tiesa pasakius, technikas (meistras) netgi nežino kiek matematikos teorijoje yra procentų. (%)
 33. Technikas – nėra Orakulas
 34. Meistras bet kada gali nuspręsti, kad visi šitie punktai arba kuris nors vienas punktas nebegalioja.
 35. Punktai yra kuriami kasdien realiu laiku – Meistro galvoje, tad galioti gali ir tie punktai, kurių čia nematote. Kadangi jie dar neparašyti ir jūs jų negalite perskaityti. Galbūt ir neperskaitysite, nes jie ir nebus parašyti. Tačiau jie vis tiek galioja ir klientas besikreipdamas į meistrą sutinka su šiuo punktu.
 36. Šis dokumentas betkada gali būti redaguojamas (redaguoti gali tik meistras, tik tas, kas visą tai sukūrė) be atskiro pranešimo. Ir kiekvienas klientas → iš anksto, dar prieš atsiversdamas šį puslapį sutinka su viskuom kas buvo, yra arba bus parašyta šiame dokumente, betkokiu paros metu, betkokią valandą, betkokią dieną, minutę, sekundę, akimirką, momentą, betkokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis.
 37. Jei kokio nors punkto šiame sąraše šiuo metu nėra, bet meistras dabar apie jį galvoja – toks punktas galioja taip pat.
 38. Ką galvoja meistras – žino tik pats meistras.
 39. Rašoma arba galvojama… (skaityti punktą Nr. 35)
 40. Atsiimdamas daiktą atgal – klientas patvirtina, kad užsakymas įvykdytas teisingai ir, kad jokių pretenzijų meistrui neturi. Atsiėmimu laikomas daikto perdavimas iš meistro į kliento ar jo įgalioto asmens rankas. Jeigu toks perdavimas neįmanomas – perdavimo įvykdymu laikomas daikto išsiuntimas per tam skirtas priemones.

Garantinės sąlygos. Priėmimo, remonto eigos, vykdymo, ir atidavimo taisyklės | +370 64 600 910 | meistras910@gmail.com | Ateities g. 9A, Vilnius | Facebook.com/910.lt

Raktiniai žodžiai: antivirusinės programos įrašymas, aparatinė profilaktika, apžiūra, atnaujinimas, ausinių remontas, bios atnaujinimas, bios perrašymas, bios remontas, buitinių prietaisų remontas, detalių keitimas. diagnostika, draiverių įrašymas, duomenų atkūrimas, elektronikos komponentų litavimas, elektronikos remontas, formatavimas, garantija, garso aparatūros remontas, gedimo nustatymas, google account. nuėmimas, ios perrašymas, kietojo disko keitimas, kištuko keitimas, kolonėlių remontas, kompiuteriu taisymas vilniuje, kompiuterių meistras vilniuje, kompiuterių taisykla, konsoliu atrišimas. konsolių remontas, konsultacija, korpuso klijavimas, krovimo lizdo remontas, maitinimo grandinės remontas, maitinimo lizdo remontas, mobilių prietaisų remontas, navigacijų remontas, navigacijų. žemėlapių naujinimas, office įrašymas, operatyvios atminties keitimas, pagrindinės plokštės remontas, pin kodo nuėmimas, planšetinių kompiuterių remontas, profilaktika, programinis ir techninis. remontas, programinė profilaktika, programų įrašymas, pultelių remontas, slaptažodžių šalinimas, technikos remontas, techninė profilaktika, telefonų atrišimas, telefonų remontas, telefonų taisykla. windows perrašymas, 10, 3g, 4g, 7, 8, agp, acer, apple, asus, bsod, bad sector, blackview, bosch, cat, cpu, coolpad, dell, eco, el. technikos remontas, eurogps, freebird, gps, garmin, goclever. hdd, hp, htc, huawei, ibm, jbl, kompiuterių išorinės įrangos, kompiuterių meistras, kontaktas, lg nexus, laptop taisymas, lark, lenovo, lollipo, macos, macbook, made in china, marshmallow, medion. meizu, mio, navigon, navisat, navman, nokia, pc, pci, pda, pnd, psu, packardbell, philips, pie, prestigio, ryšio įrangos, ssd, samsung, sony, tomtom, toshiba, usb, vga, xiaomi redmi note, xperia. yoga, akumuliatorius, amerika, android versija, anglija, antena, antivirusinė, antivirusinės programos įrašymas, aparatinė profilaktika, apgraužtas, apipilta kava, apžiūra, apžiūra, taisymas, ar apsimoka, ar taisote, ateities g., atmintinės įtaisai, atnaujinimas, atsilitavo, audio, audio aparatūros taisymas, ausinių remontas, automatic restart, aušinimo sistema, aušintuvas, balsai, baltas. ekranas, baltijos šalys, baltos raidės juodam fone, baltupiai, bios atnaujinimas, bios perrašymas, bios remontas, blogai girdisi, blogas garsas, blue screen, blue screen of death, buitiniai. prietaisai, buitinių prietaisų remontas, buitinės elektroninės įrangos, cd, checkdisk error, darbui, dega led, detalių keitimas, detalės, diagnostika, dokumentai, draiverių įrašymas, dulkės. duomenų atkūrimas, dvd, dėžė, e-skaityklė, ebook, ekrano keitimas, elektronika, elektronikos komponentų litavimas, elektronikos remontas, elektronikos technika, elektrotechnika, estija, fix. formatavimas, foto, freeze, fūrinė navigacija, galinis dangtelis, gamepad, garantija, garso aparatūra, garso aparatūros remontas, garso plokštė, gedimo nustatymas, google account nuėmimas, grafinė. plokštė, greičio kameros, grotuvas, hardware, hdd error, igo primo, ios, iphone, informacija, ios perrašymas, išardytas, iškrito, išmanusis telefonas, išsijungia, išsijunginėja, išsikrovė. išsitrynė failai, iššoko, jeruzalė, joystick, jungtis, juodas ekranas, kaina, kaista, kalba, kameros stikliukas, katinas, keitimas, keyboard, kiek kainuoja, kiek trunka remontas, kietojo disko. keitimas, kištukas, kištuko keitimas, klaviatūra, klijavimas, kokybiškai, kolonėlių remontas, kolonėlės remontas, kompai, kompaktai, kompiuteriai, kompiuterinė įranga, kompiuterinės technikos. remontas, kompiuterinės įrangos derintojas, kompiuteris aplietas skysčiais, kompiuteriu taisymas vilniuje, kompiuterių galiniai įtaisai, kompiuterių meistras vilniuje, kompiuterių periferinė. įranga, kompiuterių taisykla, konsoliu atrišimas, konsolių remontas, konsultacija, kontaktai, korpusas, korpuso klijavimas, kortelių skaitytuvas, kroviklis, krovimo lizdo remontas, laido litavimas. laikrodis, lankstai, laptop, latvija, lenkija, lentelė, lietuva, linux, litavimas, lizdo keitimas, loading, lygintuvas, lūžo vyriai, maitinimo blokas, maitinimo grandinės remontas, maitinimo lizdo. remontas, maitinimo šaltinis, matrica, maumedžių g., meistras, meksika, meniu, micro sd, mikrofonas, mirksi lemputė, mobili auklė, mobilių prietaisų remontas, mobilūs prietaisai, monitorius, mp3. muzika, mygtukas, mygtukinis telefonas, mėlynas ekranas, namų reikmenų techninė priežiūra ir taisymas., navi, navigacijos, navigacijų meistras, navigacijų remontas, navigacijų žemėlapių naujinimas. negaudo palydovų, negaudo ryšio, negroja, nepasikrauna, nepasikrauna os, neprisijungia, nereaguoja į prisilietimus, nesikrauna, nesivaldo, neveikia, neveikia internetas, neveikia kanalas, neveikia. mikrofonas, neįsikrauna, nešiojamieji kompiuteriai, notebook, nukrito, numetė ant žemės, nuotraukos, nėra gyvybės, nėra pelės, nėra signalo, nėra srovės, nėra varžtų, office, office įrašymas. oksidacija, operacinė sistema, operatyvioji atmintis, operatyvios atminties keitimas, pagrindinės plokštės remontas, patikimai, pašvietimas, pelė, perdegė, perinstaliavimas, perkaito. perprogramuoti, perrašymas, pin kodo nuėmimas, planšetinių kompiuterių remontas, planšetės, plasmasė, plyšo, priedai, procesorius, profilaktika, programinis ir techninis remontas. programinis tvarkymas, programinė profilaktika, programinė įranga, programų įrašymas, pultelių remontas, radarai, radijas, radijo aparatai, ram, reinstall, remontas, repair, rozetės laidas. rusija. rytų europa, skeneris, skilo ekranas, skubiai, slaptažodžių šalinimas, spausdintuvai, spausdintuvas, srovė, staliniai kompiuteriai, stiprintuvas, stringa, sugedo, sugriaužė, sukasi ventiliatorius. sunkvežiminė navigacija, tablet, taisymas, technika, technikos remontas, techninė priežiūra, techninė profilaktika, telefonai, telefonų atrišimas, telefonų remontas, telefonų taisykla. televizoriai, termopagalvės, termopasta, tinklo plokštė, touch screen keitimas, touchpad, tvarkyklės, ultrabook, update, utilizuoti, vaizdo plokštė, vakarų europa, valdymo grandinė. vartotojų namų technika, varžtai, video, vilniuje, vilnius, virusai, vista, vokietija, vyriai, webcamera, wi-fi, windows, windows ce, windows perrašymas, windows xp, čirška, įjungimo mygtukas. įrašymas, įskilo, įtampa, šleifas, ūžia ventiliatorius, žemėlapiai, pelėda, endradarbiavimas, specialūs užsakymai, pasiūlymai, Meistras 910.lt Vilniuje