“Garantija” / “garantinis”. Meistro konstitucija, sveiko proto ir smegenų naudojimo instrukcija / logikos pagrindai

Sąlygos | Taisyklės | Principai

Patarimai | Pastabos | Rekomendacijos

 1. Skaitoma, kad kliento daiktas, perduodamas pirmą kartą meistrui į rankas → yra nenaujas, neveikiantis, neblizgantis, sugedęs, turintis smulkių ir stambių defektų, pabraižymų, įtrūkimų ir visų kitų nenaujam, naudotam, sugedusiam, visiškai ar iš dalies neveikiančiam daiktui su defektais būdingų savybių, įskaitant visus įmanomus mechaninius ir cheminius pažeidimus.
 2. Skysčiais apipiltiem įrenginiam → garantija nesuteikiama.
 3. Jei po sutaisymo suteikta garantija → ji yra skirta pasitikrinimui ar daiktas veikia ir ar suderinti darbai yra atlikti. Garantija yra terminas per kurį galima pastebėti ar daiktas sutaisytas ir ar suderintos paslaugos buvo atliktos, ar problema sutvarkyta ir ar veikimas pagerintas. Pogarantinio remonto garantija yra skirta atliktam darbui, bet tai nėra garantija visam daiktui ir nėra daikto draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, mechaninių ar cheminių pažeidimų, pakartotino sugedimo, tyčinio ar netyčinio sugadinimo, gamykliškai prastos daikto kokybės, naujai atsiradusių gedimų, nesusijusių su atliktais darbais (pvz.: kažkas sugedo kitoje daikto vietoje, sugedo kitos detalės, kiti komponentai, kiti blokai, kitos mikroschemos, kiti dalykai ir t.t.) ir t.t.. Garantiją visam daiktui suteikia daikto pardavėjas, gamintojas, tiekėjas, ne pogarantinio remonto meistras. Daiktų draudimo paslaugas teikia draudimo bendrovės, ne pogarantinio remonto paslaugas teikiantis asmuo. Išskyrus atvejus kai toks asmuo pats taip nusprendžia (suteikti draudimą). Garantija negalioja, jeigu paslauga yra suteikta ir atidavimo / atsiėmimo metu – daiktas veikia. Klientas pats atsako už savo daiktų būklę juos laikydamas rankose arba jais kaip nors kitaip naudodamasis. Garantija = atliktos paslaugos faktas (ne draudimas ir ne įsipareigojimas atlikinėti paslaugas antrą kartą už tą pačią kainą arba nemokamai, o taip pat tai nėra įsipareigojimas ką nors kompensuoti ar teikti kokią nors finansinę ar kitokią paramą).
 4. Už programinės įrangos legalumą, būklę, dizainą ir viską, kas susiję su programine įranga daiktuose ir / arba kur nors kitur → atsako daiktų savininkas arba asmuo, atnešęs daiktą meistrui (klientas).
 5. Įrenginyje esantiem failam, programinei įrangai, informacijai ir visiem kitiem dalykam→ garantija nesuteikiama.
 6. Meistras neatsako už kliento duomenis, failus, programas, pamirštus ir nežinomus slaptažodžius, kitaip tariant → neatsako už viską, ko negalima paimti į rankas fiziškai (šiuo atveju programinių dalykų). Ir viską, kas gali prasitrinti savaime arba rankiniu būdu. Todėl rekomenduojama slaptažodžius atsiminti ir žinoti, jeigu reikia kur nors slaptoje vietoje užsirašius laikyti, o itin svarbių duomenų kopijas geriausia yra saugoti atskirose laikmenose, ne tuose pačiuose daiktuose, kurie atnešami remontui, diagnostikai, profilaktikai, atnaujinimui ar betkokiom kitom paslaugom. Pamiršus arba nežinant slaptažodžio – gali tekti mokėti papildomai už slaptažodžio pašalinimą techniniu būdu. Taip pat gali tekti papildomai mokėti už prarastų duomenų atkūrimą jeigu jis įmanomas. Kadangi abu išvardinti dalykai užima daug laiko.
 7. Po programinės įrangos perrašymo gali būti pasikeitusi programinė įranga.
 8. Diagnostika atliekama tik tom problemom, kurias įvardino klientas. Diagnostika neatliekama jeigu klientas atėjo ne su konkrečia problema, o pageidauja konkrečios paslaugos, pavyzdžiui: aušinimo sistemos profilaktika arba operacinės sistemos perrašymas. Tokiu atveju skaitoma, kad klientas pats pasidarė diagnostiką ir žino ką reikia daryti.
 9. Jeigu klientas atneša savo detales ir nori, kad meistras jas sudėtų – garantiją sau suteikia pats klientas. Neveikimo atveju už dyką atgal neperdaroma. Garantijos meistras nesuteikia nei kliento detalėm nei atliktiem darbam. Kadangi daiktas gali sugesti ir dėl nekokybiškų detalių, pirktų ten kur pirko klientas pats.
 10. Po taisymo visada galima aptikti remonto bei ardymo žymių. Daiktai remontuojami, kad veiktų ir atliktų savo funkciją, bet ne, kad juos galima būtų perparduoti kaip naujus ir neremontuotus, blizgančius, tobulus, “kątik iš vitrinos” ir t.t.
 11. Garantija niekada nėra suteikiama estetikai, daikto išorei, grožiui ir t.t. kadangi pogarantinis remontas nėra daikto gamyba. Pogarantinis remontas skirtas tam, kad atkurti daikto veikimą taip, kad jis atliktų savo pagrindinę funkciją. Pavyzdžiui.: jeigu tai ausinės – skaitoma, kad jos kokybiškai sutaisytos, jeigu abi pusės groja, o iki remonto negrojo visai arba tik viena pusė.
 12. Meistras neatsako už komunikacijos grandinę iš kliento pusės. Pvz.: jeigu kompiuterį taisyti atnešė klientas, o jo nurodytu numeriu atsiliepė kliento žmona, draugas, vyras, pažįstamas, kaimynas ir t.t. → skaitoma, kad atsiliepė pats klientas ir sprendimą dėl remonto eigos priėmė pats klientas, o ne jo įgalioti ar neįgalioti asmenys.
 13. Garantija iš karto nustoja galioti, jeigu klientas po remonto pradeda daiktą ardyti pats arba nuneša kitam meistrui pažiūrėti arba kažką su tuo daiktu daryti.
 14. Meistras gali atsisakyti priimti daiktą tiek remontui tiek apžiūrai be jokių paaiškinamų priežasčių. Taip pat betkada gali sustabdyti arba visiškai nutraukti užsakymą ir jo nebetęsti be jokio konkretaus paaiškinimo.
 15. Meistras gali betkada nutraukti darbus ir pristabdyti juos neribotam laikui arba sustabdyti visam laikui remonto eigą, visiškai ją nutraukti ir jos nebetęsti bei grąžinti daiktus betkokioje arba tokioje, kokia tam momentui yra, būklėje.
 16. Meistras neįsipareigoja nieko žadėti ir niekada nieko 100% nežada to ko negali įvykdyti arba nežino ar įvykdys laiku ar taip kaip nori klientas.
 17. Meistras nieko nekompensuoja: patirtų nuostolių, moralinių žalų, kuro, sugaišto laiko ir t.t. Kadangi pats meistras irgi naudoja tuos pačius resursus.
 18. Meistras neatsako už kliento asmeninius planus galimai susijusius su priduotu daiktu. Pvz.: jeigu klientas nespėjo atlikti kokių nors svarbių darbų, kuriem atlikti buvo reikalingas atneštas remontui kompiuteris ar betkoks kitas daiktas. Taip pat nekompensuoja patirtų nuostolių, kuriuos patyrė klientas dėl ilgai vykdomo arba visiškai neįvykdyto užsakymo. Rekomenduojama turėti keletą atsarginių daiktų, jeigu jum jie yra itin svarbūs ir be jų neįmanoma atlikti kažkokių itin svarbių procesų ar veiksmų.
 19. Meistras neįsipareigoja ir iš anksto visiškai atsisako kompensuoti moralinę ar betkokią kitokią subjektyviai vertinamą bei įsivaizduojamą žalą jeigu kartais kas nors kada nors kur nors kažkaip dėl kažko kažką panašaus jaus (savo viduje, sieloje, savo galvoje ar kokioje nors kitoje kūno ar ne kūno vietoje).
 20. Meistras negali antrą kartą atnešto taisyti daikto padaryti “kaip buvo” jeigu tai neįmanoma.
 21. Garantija nesuteikiama, jeigu kliento pageidavimu buvo atliekama tik dalis darbų.
 22. Garantija yra suteikiama tik atliktiems darbams. Ne visam daiktui
 23. Jeigu klientas dėl ko nors įsižeidė – skaitoma, kad tai yra kliento pasirinkimas.
 24. Neatsiėmus technikos po remonto per 2 mėnesius – technika yra parduodama, panaudojama dalim arba išmetama (utilizuojama).
 25. Jeigu klientas nieko neklausia dėl kainos → skaitoma, kad klientas sutinka su betkokia remonto kaina, kurią po remonto pasakys meistras.
 26. Pridavus išardytą daiktą – garantija po remonto nesuteikiama. Kadangi neįmanoma visko patikrinti kas buvo daryta iki meistro. Nes jau kažkas padaryta. Nebūtų padaryta, nebūtų išardyta.
 27. Pridavus du daiktus su prašymu “padarykit iš dviejų – vieną” – sutaisomas betkuris daiktas, neatsižvelgiant į tai, kuris iš jų atrodo “gražiau”. Išskyrus atvejus kai klientas konkrečiai įvardina ko nori ir kai tai įmanoma.
 28. Nuolaidos netaikomos. Kainos yra apskaičiuotos pagal laiko ir kitas sąnaudas arba nustatomos spontaniškai. Išskyrus atvejus kai paslaugas teikiantis asmuo pats nusprendžia kitaip.
 29. Meistras visada teisus. Klientas niekada nieko nenusimano. Nusimanytų – pasidarytų viską pats.
 30. Meistras šneka, kalba, rašo, juda, kvėpuoja – taip kaip jam reikia, taip kaip jam patogu, o ne taip kaip kažkur: “parašyta, privaloma, priimtina, galima / negalima”.
 31. Kas nustato kainas ir kodėl tokia kaina? Atsakymas: AŠ (Meistras) nustačiau tokią kainą. Kaina yra tokia, nes aš tiek paskaičiavau. Arba tiek sugalvojau neskaičiavęs.
 32. Meistras niekada niekam nieko negali būti skolingas, niekada nebuvo ir niekada nebus. Techniškai tai nėra įmanoma. Visi skaičiai, terminai, kainos – yra netikslūs, nekonkretūs ir ne 100%. Tiesa pasakius, technikas (meistras) netgi nežino kiek matematikos teorijoje yra procentų. (∞ %)
 33. Technikas – nėra Orakulas
 34. Meistras bet kada gali nuspręsti, kad visi šitie punktai arba kuris nors vienas punktas nebegalioja.
 35. Punktai yra kuriami kasdien realiu laiku – Meistro galvoje, tad galioti gali ir tie punktai, kurių čia nematote. Kadangi jie dar neparašyti ir jūs jų negalite perskaityti. Galbūt ir neperskaitysite, nes jie ir nebus parašyti. Tačiau jie vis tiek galioja ir klientas besikreipdamas į meistrą sutinka su šiuo punktu.
 36. Šis dokumentas betkada gali būti redaguojamas (redaguoti gali tik meistras, tik tas, kas visą tai sukūrė) be atskiro pranešimo. Ir kiekvienas klientas → iš anksto, dar prieš atsiversdamas šį puslapį sutinka su viskuom kas buvo, yra arba bus parašyta šiame dokumente, betkokiu paros metu, betkokią valandą, betkokią dieną, minutę, sekundę, akimirką, momentą, betkokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis.
 37. Jei kokio nors punkto šiame sąraše šiuo metu nėra, bet meistras dabar apie jį galvoja – toks punktas galioja taip pat.
 38. Ką galvoja meistras – žino tik pats meistras.
 39. Rašoma arba galvojama… (skaityti punktą Nr. 35)
 40. Atsiimdamas daiktą atgal – klientas patvirtina, kad užsakymas įvykdytas teisingai ir, kad jokių pretenzijų meistrui neturi. Atsiėmimu laikomas daikto perdavimas iš meistro į kliento ar jo įgalioto asmens rankas. Jeigu toks perdavimas neįmanomas – perdavimo įvykdymu laikomas daikto išsiuntimas per tam skirtas priemones.
 41. Jeigu daiktas padarytas geriau negu buvo iki remonto – skaitoma, kad daiktas yra sutvarkytas.
 42. Jeigu klientas daiktą tikrina vietoje – garantija nesuteikiama
 43. Garantija visada sąlygota
 44. Garantijų apskritai nebūna, gyvenime negalima nieko numatyti į priekį.
 45. Remontas = konkrečios funkcijos atkūrimas arba konkrečios problemos, kurią pasakė klientas – išsprendimas.
 46. Remontu neskaitoma ir niekada nesiskaitė daikto pavertimas į naują, pirminę, prekybinę, gamybinę, nenaudotą, visiškai veikiančią ar kitokią būseną kurios neįmanoma sukurti tvarkant rankomis.
 47. Remontas = paslauga, o ne prekyba prekėmis
 48. Paslauga skaitoma suteikta jeigu už paslauga buvo atsiskaityta.
 49. Paslauga skaitoma suteikta tinkamai ir kokybiškai jeigu daiktas veikia geriau nei iki suteikiant paslaugą.
 50. Remontui ir taisymo darbams netaikomi kriterijai, kurie taikomi prekybiniam arba gamybiniam verslui
 51. Remontas ir / arba taisymas = daikto veikimo pagerinimas, vienos arba daugiau funkcijų atkūrimas, bet ne daikto atkūrimas į gamyklinę būseną.
 52. Garantija = faktas, kad atnešta technika yra sutvarkyta, patikrinta ir, kad klientui suteikta paslauga, kurios jis pats prašė. Paslaugos suteikiamos tik tos ir tik tokios kurių prašė klientas. Kurių neprašė – gali būti nesuteikiamos. Paslaugos, kurių neprašė klientas – gali būti suteikiamos, jeigu taip nusprendžia technikas, kuris taiso techniką atsižvelgdamas į logikos principus arba į realiu laiku esančias galimybes.
 53. Garantija nėra draudimas nuo pakartotinio sugedimo.
 54. Garantija apskritai nėra draudimas
 55. Komunikacijai taikomi logikos principai
 56. Paslaugų kokybė, terminai, kainos ir užsakymų eiga – tiesiogiai priklauso nuo klientų komunikacijos, kiekio, pageidavimų ir visų kitų dalykų, kuriuos kuria ir daro pats klientas.
 57. Klientas pasirinkdamas pigesnę paslaugą pats atsako už paslaugos kokybę ir laiką per kurį paslauga bus suteikiama.
 58. Klientas pasirinkdamas greitesnę paslauga – pats atsako už paslaugos kokybę ir kainą.
 59. Klientas pasirinkdamas kokybiškesnę paslauga – pats atsako už paslaugos vykdymo terminą ir visiškai sutinka su betkokia paslaugos kaina.
 60. Klientas visada gauna tą ko prašė ir dėl ko susitarė ir niekada negauna to ko neprašė ir dėl ko nesusitarė.
 61. Klientas yra visada neteisus. Jeigu būtų teisus – vis tiek nebūtų, nes klientas kreipiasi su problema, kurios pats negali išspręsti.
 62. Paslauga skaitoma suteikta kokybiškai jeigu paslauga suteikta geriau nei ją pats sau būtų suteikęs klientas.
 63. Kliento kreipimąsis dėl paslaugos į kitą asmenį – skaitoma faktu, kad klientas pats sau geriau suteikęs paslaugos – nebūtų. Nes jeigu būtų, tai nebūtų kreipęsis į kitus asmenis.
 64. Klientas atneša ne pelną, ne dovaną, ne paramą, ne prizą, ne turtą, ne paslaugą, ne naudą ir ne atlygį -> o problemą. Meistras iš kliento ima pinigus už problemos išsprendimą, problemos sumažinimą arba atliktą paslaugą, sunaudotą energiją, sugaištą laiką, už daikto arba konkrečių daikto funkcijų veikimo pagerinimą bei patirtas sąnaudas, medžiagas, įrankių, įgūdžių, patirties, kūno judesių ir mąstymo smegenyse procesų naudojimą bei kitus su remonto paslaugom susijusius dalykus, bet jokiais būdais ne už kliento įsivaizduojamus dalykus, kurie nesusiję su technine realybe ir yra vertinami subjektyviai, emocingai, kliento naudai, kuri kelia nuostolius meistrui.
 65. Klientas sąvanoriškai atsiskaito už paslaugas. Klientas savanoriškai pasirenka kur taisyti techniką kur kreiptis ir kiek laukti bei kiek mokėti pinigų.
 66. Apgauti klientas gali tik pats save
 67. Kliento niekada niekas neverčia, neprievartauja ir neįkalbinėja priiminėti sprendimų už kuriuos visada atsako pats klientas.
 68. Už kliento priimamus sprendimus – atsako klientas
 69. Klientas visada pats pasirenka paslaugos kokybę.
 70. Klientas visada viską pasirenka pats.
 71. Kliento niekada niekas neverčia nieko daryti
 72. Kliento niekada niekas neverčia nieko nedaryti.
 73. Klientas visada viską gali taisyti pats arba kitur.
 74. “Kitur” = mistiška vieta, kuri egzistuoja neaišku kurioje lokacijoje, kurios arba nežino niekas arba žino visi.
 75. Klientas gali nemokėti.
 76. Kliento niekas neverčia mokėti.
 77. Kliento apskritai niekas nieko neverčia
 78. Klientas viską pasirenka pats.
 79. Žodžiai “brangiai” “pigiai” “greitai” ir “gerai” bei panašūs garsai į išvardintus – nenusako nieko, ką nusako konkretūs skaičiai ir rodikliai.
 80. Meistras gali elgtis ne pagal taisykles
 81. Klientų minčių meistras neskaito
 82. Meistro minčių irgi niekas negali perskaityti.
 83. Įsižeisti ir apsigauti klientas gali tik pats. Kliento įžeisti ir apgauti – neįmanoma.
 84. Yra kaip yra ir viskas yra gerai bei taip kaip yra ir turi būti ir niekas nieko negali pakeisti, nes viskas yra gerai ir geriau negu gali būti.
 85. Meistras viską ir visada daro gerai ir teisingai
 86. Meistras klaidų nedaro
 87. Meistras niekada nesako taip kaip nėra, net jeigu kažkam atrodo, kad yra.
 88. Meistras visada viską sako taip kaip yra net jeigu kažkam atrodo, kad taip nėra.
 89. Viskas kas čia parašyta suprasti gali tik meistras, nes klientas viską interpretuoja klaidingai ir visada viską daro ir kalba neteisingai, todėl ir kreipiasi pas meistrą.
 90. Kartais meistras sako taip kaip nėra, net jeigu kam nors atrodo, kad taip yra.
 91. Meistras pavargo nuo taisyklių, principų ir biurokratijos, todėl nuo šiol bus viskas taip kaip bus.
 92. Jeigu klientas prašo nuolaidos ir ji suteikta – garantija paslaugoms nebegalioja nuo to momento kai ji suteikta ir pinigai atgal tokiu atveju nebegrąžinami jeigu klientas turi kokių nors pretenzijų dėl kainos ar kokybės.
 93. Jeigu klientas prašo padaryti pigiau ir / arba greičiau – garantija atliktiems darbams ir suteiktoms paslaugoms nesuteikiama.
 94. Jeigu klientui suteikiama nuolaida arba paslaugos kliento pageidavimu atliekamos “greičiau” ir “pigiau” – tokiu atveju klientas sutinka, kad paslauga gali neatitikti norimo rezultato ir kokybės, kuri yra taikoma paslaugoms, kurios suteikiamos įprastomis kainomis ir įprastu greičiu, be nuolaidų ir be skubėjimo. Trumpai tariant, klientas patvirtina kreipdamasis į meistrą, kad supranta ir sutinka, jog sumažinta paslaugos kaina ir / arba pagreitintas paslaugos įvykdymo terminas tiesiogiai gali būti susijęs su paslaugos kokybe ir galutiniu rezultatu, už kurį atsako pats klientas. Garantiją “skubiems ir pigiems” darbams (kliento, ne meistro pageidavimu) sau suteikia pats klientas, ne meistras. Garantijos (ribotos ir sąlygotos) gali būti suteikiamos tik tiem užsakymam, kurių užsakovas neprašo padaryti pigiau ir greičiau negu gali meistras pagal technines, fizines, remontines ir / arba kitokias, su meistro darbu bei planetos, kurioje atliekami darbai, susijusias galimybes, kurios yra būtent tokios, kokios yra, o ne kitokios ir ne tokios, kokios kam nors norėtųsi, norėjosi, norėdavosi, norisi arba dar tik norėsis, kad būtų.
 95. Garantija = nemokama garantinė diagnostika garantiniu laikotarpiu. Garantija negarantuoja dalykų, kurie neparašyti šiose garantinėse sąlygose.
 96. Garantija nesuteikiama dalykams, kuriuos sugalvojo pats klientas ir kurių nepatvirtino meistras.
 97. Defektai, kuriuos įmanoma pastebėti tik atremontavus įrenginį iki tam tikros būklės arba defektai apie kuriuos klientas nieko neužsiminė bei kurie atsirado ne dėl meistro atliktų darbų, o tiesiog, kad taip sutapo arba dėl to, kad technika yra nekokybiška savaime – už tą pačią kainą nėra automatiškai nemokamai pataisomi. Už sutartą kainą taisomas tik kliento įvardintas defektas. Pvz.: jeigu daiktas iki remonto neįsijungia – remontas skaitomas įvykdytu jeigu po remonto daiktas įsijungia. Jeigu daiktas buvo atneštas su skundu “nėra garso” – remontu skaitomas garso atkūrimas, bet ne viso įrenginio visapusiškas atrestauravimas bei visų funkcijų ir būklės atkūrimas “taip kaip buvo kadaise perkant naują”.
 98. Garantija netaikoma “viskam”, “visam įrenginiui” ir niekada nėra tokios remonto paslaugos kaip “sutaisykite viską, kad viskas visada veiktų”. Taisoma konkreti dalis, kuri susijusi su kliento įvardintu nusiskundimu. Pvz.: jeigu klientas kreipiasi su problema, kad negroja viena ausinių pusė – remonto metu atkūriamas grojimas taip, kad grotų per abu garso kanalus, bet tai nereiškia, jog nemokamai bus atliekami taisymo darbai kitoje ausinių vietoje, pvz.: neveikia mikrofonas, valdymo / garso reguliavimo ar kokie nors kiti mygtukai arba pvz.: po remonto klientas suplėšė kur nors laidą kitoje vietoje, pakartotinai suplėšė atremontuotoje vietoje arba laidas suplyšo savaime tose vietose, kuriose laidas jau buvo pradėjęs trūkinėti, tačiau kurį laiką dar veikė ir viskas ko reikėjo, kad galutinai laidas sutrūkinėtų – tai dar keletas judesių. Garantija taikoma tik atliktiem darbam, ne visam įrenginiui, prietaisui ar technikai. Taip pat garantija netaikoma natūraliems dėvėjimosi bei natūraliems susigadinimo procesams, tokiems kaip pvz.: visi laidai anksčiau ar vėliau nuo lankstymo ir normalaus naudojimo gali sutrūkinėti, betkokia technika nuo vibracijų, transportacijos, oro slėgio, drėgmės, temperatūros bei kitų sąlygų pokyčių, šuolių ar betkokių kitų svyravimų – gali sugesti arba pradėti veikti prasčiau nei veikė kadaise.
 99. Tikrinami ir testuojami tik tie dalykai, kuriais klientas skundėsi ir kurie buvo tvarkomi. Gali būti patikrinti ir kiti dalykai, bet po tokio tikrinimo nesuteikiama garantija, kad “viskas veikia ir visada veiks, o jeigu neveiks – meistras sutvarkys nemokamai”. Tokių garantijų meistras niekada nesuteikia, nes tai nėra garantija, tai vadinama draudimo / nuolatine technikos priežiūros paslauga. Jeigu klientas pageidauja įsigyti draudimą arba pirkti nuolatinę (abonementinę) technikos priežiūros paslaugą – jis gali kreiptis dėl šių paslaugų ir tartis tiesiogiai su meistru. Tokios paslaugos nesuteikiamos automatiškai nesusitarus ir neįsisikaičiuoja automatiškai į konkretaus konkrečios dalies remonto ir konkretaus defekto šalinimo kainą.
 100. Visapusiška diagnostika atliekama tik sutarus su meistru visapusiškos diagnostikos kainą, kuri visada yra brangesnė negu konkrečios vietos ar defekto tvarkymas.
 101. Visapusiška diagnostika – nėra garantija, kad visada viskas taip ir bus kaip nustatyta visapusiškos diagnostikos metu, kadangi technika dėvisi, sensta ir gadinasi savaime arba ją sugadina vartotojas. Visapusiška diagnostika taip pat nėra draudimas nuo daikto sugadinimo, susigadinimo arba konkrečių funkcijų neveikimo, dalinio neveikimo bei ne idealaus veikimo.
 102. Klientas gali ko nors prašyti
 103. Klientas gali ko nors neprašyti
 104. Meistras gali prašymą atmesti
 105. Meistras gali ko nors nedaryti
 106. Meistras gali netaisyti jeigu nenori arba taisyti jeigu nori. Netaisyti kai klientas prašė arba taisyti kai klientas neprašė.
 107. Meistras gali netaisyti net jeigu kažkas nori, kad taisytų.
 108. Meistras gali daryti ką nori ir kaip nori per kiek nori ir už kiek nori
 109. Meistrui viską galima
 110. Meistras neklauso aiškinimų ir patarimų kaip geriau dirbti
 111. Meistras yra laukinis, neišauklėtas, neprognozuojamas žmogus. Atsakomybę už pasėkmes visada prisiima klientas.
 112. Remonto kainos nustatomos po remonto (atlikus remontą). Telefonu arba el. paštu arba kitom priemonėm iki remonto įvardintos kainos nėra nei tikslios nei “galutinės” nei kažką įpareigojančios nei kažką užtikrinančios, tai yra preliminarios kainos. Praktiškai nieko konkretaus nereiškiančios. Konkreti kaina visuomet nustatoma tik atlikus remontą, o ne iki atliekant remontą ir juo labiau ne nuotoliniu būdu. Meistras neįsipareigoja dirbti už pigiau nei kainuoja paskaičiuotas jo pačio laikas ir kiti resursai bei po remonto įvardintas remonto įkainis (kaina, suma, skaičiai).
 113. Taisymo kainą po taisymo nustato taisantis asmuo, ne daikto savininkas
 114. Nuo 34e iki 54e darbai atliekami be perspėjimo
 115. Darbai atliekami be perspėjimo
 116. Iki 34e darbai atliekami be perspėjimo
 117. Virš 54e darbai irgi atliekami be perspėjimo. Gyvenimas yra nenuspėjamas. Rekomendacija – susitaikyti.
 118. Gavus paslaugą pigiau nei ji kainuoja – gali kažkas neveikti arba veikti iš dalies arba neveikti visiškai (nuo žodžio “absoliučiai” ir “apskritai”)
 119. Jeigu klientas nedarė paslaugos pats sau, o norėjo, kad tą paslaugą suteiktų kažkas kitas – vadinasi klientas sutinka su paslaugų kokybe ir kaina, kurią suteikė kažkas kitas. Jeigu klientas su tuom nesutinka – laikoma (pagal faktą), kad klientas nesutinka su pačiu savimi ir pretenzijas dėl to gali reikšti pats sau.
 120. Klientas turi teisę atšaukti užsakymą. Užsakymo atšaukimo atveju už užsakymo atšaukimo pasėkmės atsako pats klientas.
 121. Jeigu klientas mokėjo už diagnostiką – reiškias klientas mokėjo už diagnostiką, ne už taisymą ir ne už garantiją ir ne už draudimą ir ne už taisymo paslaugų abonementą
 122. “Atgal kaip buvo” paslauga neteikiama, nebuvo teikiama ir niekada nebus teikiama. Kodėl? Todėl, nes laiko mašinos kolkas berods dar nėra arba ji nėra prieinama paprastam technikui, autošaltkalviui ir greičiausiai nėra prieinama eiliniam žmogui, kuris moka naudotis lituokliu ir atsuktuvais bei multimetru ir savaržėlėm.
 123. Laikas klientam nėra rezervuojamas.
 124. Laiko klientam niekas nekompensuoja, nes laiką visi pra*isa vienodu greičiu vienodai.
 125. Jeigu klientas konkrečiai nepasako ko nori arba nieko nepasako apskritai – skaitoma, kad klientas nieko nenori arba nežino ko nori ir arba leidžia nuspręsti kitiem ko jis nori arba palieka viską likimo valiai, t.y. susitaiko su tuom, kad kaip bus taip bus ir dėl to pretenzijas gali reikšti tik tai pats sau ir niekam daugiau
 126. Darbų terminai, kokybė ir kainos nusistato savaime, natūralios atrankos principu. T.y. tiesiogiai priklauso nuo paklausos kiekio ir kitokių aplinkybių. Pvz.: jeigu klientų atsiranda daugiau = daugiau problemų = daugiau darbo = didesnės laiko sąnaudos = ilgesni terminai, galimai didesnės kainos ir galimai kitokios gali būti taikomos sąlygos bei kitokie rezultatai negu būtų taikomi esant mažesniam klientų kiekiui.
 127. Kainos yra tokios kokios yra. Kainas reguliuoja patys klientai ir ekonomikos pokyčiai, ne meistras.
 128. Meistras neatlieka paslaugų pagal fiksuotą kainoraštį ir pagal fiksuotą darbo laiką. Kainos ir terminai nustatomos iš akies, pagal situaciją ir kitus dalykus, kurie negali būti fiksuotai įforminti ir nustatyti iki atliekant paslaugas
 129. Kiekvienas užsakymas ir paslauga (-os) gali būti vykdomas (-os) skirtingai ir kitaip negu prieš tai vydyti užsakymai ir paslaugos, kadangi kiekviena problema ir kiekvienas užsakymas gali skirtis nuo kitų problemų ir užsakymų.
 130. Paslaugos ir veikla vykdomi žmogiškosios-vyriškosios-primityviosios (matematinės) logikos principu. Ką tai reiškia? Vat tą ir reiškia.
 131. Meistras vadina dalykus taip kaip jam patogiau. Jeigu klientas kažką supranta savaip arba klientui kažkas nepatiko – tai laikoma kliento asmenine klaida kadangi pats kreipėsi ir pats atėjo.
 132. Meistras gali ko nors neatsiminti, kadangi neprivalo nieko atsiminti arba atsiminti viską. Ir apskritai meistras neprivalo nieko. Greičiausiai šiame dokumente tai yra paminėta ne vieną kartą, bet kodėl gi nepaminėti viso to dar kartą jeigu tikrai gali toks dalykas daeiti ne visiem arba ne iš pirmo karto?
 133. Žodžiai ir garsai panašūs į: “reikia”, “privalo”, “turi/neturi būt”, “turėtų”, “negali būti” ir “jūs gal juokaujat?” – traktuojami kaip keiksmažodžiai.
 134. Meistras niekada nejuokauja
 135. Meistras kartais juokauja
 136. Meistras gan dažnai juokauja ir kartais sako tiesą be jokių bajerių ir kalba visiškai rimtai
 137. Ar Meistras juokavo ar kalbėjo rimtai – žino tik pats meistras
 138. Klientu skaitomas asmuo, kuris mokėjo pinigus. Visa kita – skaitoma tiesiog praeiviais, lankytojais, gyvūnais, objektais ir t.t.
 139. Jei kas nors neaišku – skaityti kurį nors iš anksčiau įvardintų punktų.
 140. Jei vis tiek kas nors neaišku arba yra dar kokių nors klausimų – skaityti dar kartą kurį nors punktą, kurio neperskaitėte arba perskaitėte nekokybiškai.
 141. Jeigu vis tiek kas nors vis dar neaišku arba nekonkretu arba dėl ko nors kyla kokių nors klausimų – galima skaityti dar kartą arba tiek kartų kol nenusibos arba kol nepasidarys viskas suprantama ir aišku.
 142. Jei vis dar neaišku ir atrodo, jog niekada nebus aišku – reiškias šitas dokumentas skirtas kažkam kitam ir jum jis nepadės.
 143. Jeigu perskaitėte iki pat galo ir vis tiek kažko nesuprantate – galimas variantas, kad pataikėte ne tuo adresu arba paskambinote ne tuo numeriu arba tiesiog kažką ne tą suvedėte į google (arba kitą paieškos sistemą, kuirią jūs naudojate)
 144. Neadekvačiu laikomas toks asmuo, kuris kažką kaltina neadekvatumu, tačiau negali paaiškinti ką reiškia žodis “adekvatus” arba “neadekvatus”.
 145. Žmogus, perskaitęs šiuos punktus šiame dokumente – pats atsako už pasėkmes kurias jis jaus skaitymo metu ir po skaitymo, kadangi toks žmogus surado tokį dokumentą – irgi pats. Niekas to daryti – kaip ir viso kito – niekas niekada nevertė ir viską visi visada pasirenka patys.
 146. Garantija nesuteikiama jeigu klientas remontui pateikė savo detales ar medžiagas. Už rezultatą remonto pabaigoje pateikęs savo detales klientas – atsako irgi pats.
 147. Paslaugai “padarykite iš dviejų vieną” – garantija nesuteikiama, kadangi iš išorės atrodantys “vienodi” prietaisai visada gali skirtis viduje net jeigu atrodo panašiai. T.y. Gali neveikti kas nors arba netikti pagal formą tam tikros detalės.
 148. Naudotoms dalims garantija nesuteikiama
 149. Garantija suteikiama atliktiem darbam, ne viskam ir ne visai kliento nuosavybei
 150. Įmonėm garantijos nesuteikiamos, remonto paslaugos teikiamos namų vartotojų technikai, ne pramoninei.
 151. Įmonių įrengimų eksploatavimui taikomi kitokie įkainiai ir kitokios sąlygos (kurios yra sutartos konkrečiai su konkrečia įmone ar konkrečiu juridiniu asmeniu) nei paprastam vartotojui (fiziniam asmeniui), kuris pats naudojasi konkrečiu savo prietaisu asmeniniam naudojimui konkrečiai funkcijai pagal daikto paskirtį. Tai reiškia, kad jeigu remontui buvo atneštos ausinės, kurios skirtos naudojimui namie arba naudojimui ribotą laiką bei naudojimui paprastam muzikos klausymuisi, o klientas tokias ausines naudojo kaip darbo įrankį, pavyzdžiui skambučių atsiliepimo centre, kuriame su tomis pačiomis ausinėmis galėjo dirbti daugiau nei vienas žmogus ir ne pagal paskirtį, pavyzdžiui ausinės buvo naudojamos statybose, siuntų tarnybose, taksi įmonėse, klientų aptarnavimo skyriuje, ofise ir pan. – garantija netaikoma kol nebuvo sutarta su ta įmone kitaip.
 152. Įmonėm ir juridiniam asmenim remonto paslaugos teikiamos didesniais įkainiais dėl paskaičiuotos laiko ir kitų resursų sąnaudų statistikos.
 153. Apskaitos dokumentai neperdaromi atbuline tvarka. Į sąskaitą nedarašinėjami duomenys, kurių įrašymo prašo klientas jau po to kai sąskaita yra įtraukta į apskaita. Vienam apmokėjimui rašoma tik viena sąskaita (arba kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas)
 154. Apskaitai naudojama elektroninės apskaitos buhalterinė programa ir pinigai yra pripažįstami pinigų apskaitos principu, todėl pirkimo dokumente gali būti nenurodyti nebūtini / ne pirmo svarbumo / visiškai nebūtini arba ginčytinai būtini bei kitokie duomenys, kurių įrašymas esmės ir faktų nekeičia. Pvz.: neįrašytas kliento asmens kodas arba neįrašytas adresas, namo, buto ar kambario, kabineto, aukšto kuriame gyvena, dirba, paslaugas teikia sąskaitą išrašęs asmuo arba klientas, numeris. Svarbiu faktu laikomas pinigų perdavimas / priėmimas, paslaugos suteikimas ir pirkėjo, pardavėjo, datos, pinigų mokėjimo paskirties nurodymas (išskyrus atvejus, kai klientas atsisako nurodyti tokią informaciją), o ne smulkios informacinės detalės, kurias klientas gali sutvarkyti arba atsiminti pats bei pats įrašyti savo apskaitoje / savo reikaluose ir t.t. Pvz.: įsirašyti PATS savo apskaitos programoje ar popieriniuose dokumentuose įmonės ar savo asmens kodą, adresą. Tokia supaprastinta tvarka vykdoma dėl laiko bei kitų resursų taupymo ir konfidencialumo garantavimo bei ekonominių ir ekologinių priežasčių.
 155. Meistras nenaudoja spausdintuvų, antspaudų, popierinių dokumentų ir kitokių dalykų, kurie nėra gyvybiškai svarbūs, būtini ir neišvengiami, taip pat jų nekaupia popieriniam variante, kadangi tam nėra būtinumo ir to papildomai niekas meistrui nekompensuoja bei neapmoka + tai nėra ekologiška ir praktiška bei logiška. Visi dokumentai tvarkomi ELEKTRONINIAM variante.
 156. Paslaugos gali būti teikiamos ir darbai atliekami bei pinigai priimami ir sąskaitos (bei kiti elektroniniai dokumentai) išrašomos – betkurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje lokacijoje. Trumpiau tariant – sąskaita ir apskaita yra elektroninė, o paslaugos teikiamos mobiliu principu, todėl darbų atlikimo ir pinigų priėmimo lokacijos gali nesutapti, būti nevienodos, skirtis ir būti netiksliai arba ne visiškai tiksliai nurodytos. Pvz.: daiktas gali būti perduodamas, priimamas arba taisomas: lauke, mašinoje, laikinai išnuomuotose dirbtuvėse, patalpose, namie pas klientą arba kitoje vietoje, kurioje tvarko daiktą meistras, priklausomai nuo užsakymo pobūdžio ir kitokių aplinkybių.
 157. Garantija = garantinė diagnostika garantiniu laikotarpiu (jeigu tam yra galimybė). Garantija negarantuoja, kad bus atliekami darbai dykai arba nemokamai. Ar atvejis garantinis ar negarantinis – nustato meistras garantinės apžiūros metu. Jeigu atvejis yra negarantinis – darbai gali būti atliekami mokamai be perspėjimo, kadangi laiko atgal grąžinti neįmanoma, o numatyti į priekį tikslų gedimą ir jo priežastį neapžiūrėjus pačio daikto ir nesusidūrus su pačia problema – irgi neįmanoma. Kartais to nustatyti neįmanoma netgi ir apžiūrėjus. Pvz.: neįmanoma įrodyti, kad klientas neprispaudė garso kabelio kėdės ratukais, kadangi žymių neliko, tačiau laidas trūko kitoje vietoje, negu prieš tai litavo meistras. Tokiu atveju – atvejis laikomas negarantiniu ir darbai tampa mokami.
 158. Atvejai negarantiniais automatiškai tampa, kai: daiktas sugenda kitoje vietoje negu buvo taisyta, taisymui buvo naudojamos kliento detalės arba medžiagos/įranga, atidavimo metu daiktas buvo patikrintas, kad veikia ir sutvarkyta ta vieta, kurią klientas įvardino kaip probleminę, taip pat, kai daiktas buvo aplietas skysčiais, kai daiktas buvo mechaniškai arba chemiškai arba kitaip pažeistas arba sugadintas ne meistro rankomis ir ne meistro lokacijoje bei ne meistro iniciatyva. Trumpai tariant – garantija garantuoja darbų atlikimo faktą, garantija nedraudžia nuo nelaimingų ar nepatogių atsitikimų, kurie įvyksta iš kliento pusės arba kliento iniciatyva, taip pat garantija negarantuoja, kad klientui ateityje bus teikiamos kažkokios medžiagos, prekės ar paslaugos – nemokamai arba, kad bus kompensuojamos kokios nors patirtos išlaidos, moralinė ar materialinė žala, kurią klientas patyrė pats savo pasirinkimais ir savo laiko planavimo, finansiniais ar kitokiais sprendimais.
 159. Garantija gali būti nesuteikiama apskritai, jeigu to padaryti negalima, neįmanoma arba nėra galimybių.
 160. Garantija visada yra sąlygota, ribota ir priklausoma nuo kiekvieno skirtingo atvejo aplinkybių atskirai
 161. Už savo turto ir daiktų naudojimo pasėkmes atsako pats klientas. Meistras atsako už savo atliktų darbų atlikimą jų atlikimo metu, bet ne už kliento padarytus veiksmus po darbų atlikimo. Pvz.: jeigu sutaisytą daiktą klientas naudojo netinkamai arba ne pagal paskirtį kažkur jungė, prijungė, kišo, įkišo, perkišo, nedakišo, kišo ne ten kur reikia, pridėjo kur nereikėjo pridėti, prijungė kur nereikėjo prijungti, numetė, prispaudė, suplėšė, sulankstė, supiso, užtrumpino su elektra, apipylė arba padarė betkurį kitą veiksmą, kurio daryti nereikėjo arba daryti buvo tiesiog nebūtina – tokiu atveju už viso to pasėkmes atsako ne meistras atlikęs taisymo paslaugą, o paskutinis prisilietęs prie to daikto asmuo, žalingą veiksmą atlikęs asmuo arba su juo susiję (ne paslaugos užsakymo ir teikimo prasme) ir už jį atsakantys asmenys (tėvai, globėjai, giminaičiai ir / arba įgaliotiniai)
 162. Meistras už daikto veikimą atsako iki kol perduoda daiktą klientui, kadangi neįmanoma fiksuoti kliento elgesio nuotoliniu būdu.
 163. Jeigu daikto perdavimo metu daiktas iškrenta ant žemės ir daiktas sugenda ir paskutinis daiktą lietė klientas – gaunasi, kad klientas pats atsako už sugadinimą. Toks punktas atsirado dėl to, nes buvo keletas asmenų, kurie reikalavo kompensacijų už tai, kad patys paleido daiktą iš rankų ir jis nukrito ant žemės. Rekomendacija – tvirtai laikyti savo daiktus. Dviem rankom (ne viena ranka, ne kojomis).
 164. Vaikiškiems žaislams bei mažamečių / nepilnamečių vaikų ir gyvūnų turintiems asmenims – garantijos nesuteikiamos. Kadangi vaikas – yra mažesnė, neišsivysčiusi iki galo žmogaus forma, kuri daro ne tokius protingus, ne tokius apgalvotus ir ne tokius tikslius judesius, kokius daro suaugęs žmogus arba meistras (žmogus, turintis patirties, profesiją ir IQ virš vidurkio). O gyvūnai tiesiog viską graužia ir supisa irgi. Ir gyvūnai bei vaikai nėra pritaikyti technikos eksploatavimui. Trumpai tariant: kompiuteris arba bevielės ausinės – nėra skirta vaikam žaisti arba katinui graužti, apmyžti arba valgyti.
 165. Už sugriaužtą plastiką arba kitokius objektus atsako pats klientas arba tuos objektus griaužęs asmuo / būtybė / gyvūnas / gyvūno savininkas arba sugriaužimo ir / arba apgriaužimo, dalinio arba visiško pragriaužimo / suvalgymo sąlygas sudaręs šalia buvęs asmuo arba griaužimo / valgymo / kramtymo procesus atliekantis / atlikęs objektas / individas arba kažkas kitas
 166. Jeigu kas nors neįrašyta, bet už kažką reikia atsakyti ir / arba dykai spręsti kažkokią problemą – atsako ir sprendžia dykai problemą kažkas kitas, bet ne meistras (ne tas, kas visą tai sugalvojo ir sukūrė šiame puslapyje arba dokumente)
 167. Už gramatines klaidas dokumente atsako skaitantis ir tuom nepatenkintas / nepasitenkinęs asmuo
 168. Nepatenkinti ir nepasitenkinę asmenys patys atsako už savo nepatenkinimą ir nepasitenkinimą.
 169. Kiekvienas pasirenka viską pats.
 170. Garantija nieko negarantuoja. Garantijos fiziškai ir techniškai – duoti -neįmanoma. Garantiją galima sugalvoti, galima apie garantiją parašyti, apie garantiją galima kalbėti, galima galvoti, kad ji yra, galima tartis dėl garantijos, tačiau technine prasme – garantijos niekur nėra ir garantija neegzistuoja bei DUOTI garantijos – neįmanoma. Garantija nėra daiktas, organas ar turtas, kad ją duoti. Garantija taip pat nėra konkreti paslauga. Garantija yra iki galo neapibrėžtas, neaiškus, iracionalus terminas, panašiai kaip ir “begalybė”, “visata”, “romantika”, “meilė” “pagarba” ir kitokie panašūs ir nepanašūs literatūriniai realybės pagrąžinimai, kurie gali reikšti daugelį iki galo neišsiaiškintų, nepaaiškinamų arba visiškai racionaliai logiškai nepaaiškinamų bei sveiku protu nesuvokiamų dalykų. Todėl patogumo sumetimais žodis “garantija” bus traktuojamas kaip “arklio varpa (lot. penis)” arba koks nors kitas su technika, meistro paslaugomis nesusijęs daiktas, dalykas, objektas ir / arba keiksmažodis / išorinis kokio nors žmogaus ar gyvūno lytinis organas.
 171. Žodį “garantija” kiekvienas supranta taip kaip nori, tačiau niekas negali paaiškinti ką tai tiksliai reiškia. Reiškias, kad tai nieko konkrečiai nereiškia, o tiesiog yra susitarimo arba atsitiktinumų reikalas. Pagal šį dokumentą – garantija yra proporcinga (ekvivalentiškas dalykas) arklio varpai (lot. peniui). Klientas kreipdamasis pas meistrą – sutinka su šiuo dokumentu ir su viskuom kas jame parašyta ir ne tik. Todėl klientas supranta, kad kalbėdamas apie garantiją – kalba iš esmės apie arklio lytinį išorinį organą ir už gautą atsakymą ir savo reakciją į jį – atsako pats, kadangi pats pasirinko būtent tokią pokalbio temą. Meistras nerekomenduoja kalbėti tokiomis temomis itin dažnai, kadangi nuolatinis arklio varpos aptarinėjimas gali turėti neigiamą įtaką žmogaus psichikai arba gyvenimo kokybei (išskyrus atvejus, jeigu žmogui tai iš tikrųjų įdomu)
 172. Garantija dalinai garantuoja, kad daiktas bus taisomas antrą kartą ir / arba, kad bus bandoma padėti kuom įmanoma, bet negarantuoja, kad bus daroma kažkas dykai arba nemokamai, skubos tvarka, kenkiant sau ir pan. Garantijos (kaip ir arklio varpos / penio) meistras duoti ir / arba suteikti (išrašyti) – negali ir nesuteikia taisydamas daiktų.
 173. Kas šiandien veikia – rytoj gali neveikti (ir atvirkščiai). Arklio varpa (lot. – penis) greičiausiai įtakos tam neturi. Todėl priklijuoti tokį dalyką prie daikto arba atspausdinti tokį dalyką popieriuje – nėra prasmės ir būtinumo, kadangi daikto veikimo ir naudojimo įgūdžių visa tai (greičiausiai) nepagerins ir nieko negarantuos.
 174. Technika genda, kartais tiesiog taip būna. Dėl to niekas nėra kaltas. Tai yra niekieno kaltė, nei meistro nei kliento. Nei arklio.
 175. Meistrai taiso, klientai – gadina (naudoja) arba daiktai genda savaime. Ne atvirkščiai. Kadangi neįmanoma techninės logikos prasme sugadinti sugadinto daikto, kuris buvo atneštas sugedęs / sugadintas, o ne sutvarkytas. Daiktai genda dėl naudojimo, dėvėjimosi ir dėl to, kad laikas eina į priekį, o ne atgal.
 176. Daiktai gadinami gadinimo (naudojimo) metu. Ne taisymo metu.
 177. Nesugedę, visiškai veikiantys daiktai – nėra priimami remontui. Visa priimama technika skaitoma – sugedusi, veikianti NETINKAMAI, o visa atiduodama technika, kurios veikimas yra pagerintas – skaitoma sutvarkyta ir pataisyta TINKAMAI. Pataisyti – reiškia pagerinti, o ne transformuoti dėvėtą / naudotą / eksploatuotą dalyką į naują ir / arba kątik pagamintą.
 178. Sugadinti sugadintų dalykų neįmanoma. Juos galima tik sutvarkyti ir tik pataisyti arba nieko su jais gero ir blogo (blogiau nei buvo) nepadaryti.
 179. Daiktas perduotas meistrui į rankas – skaitomas visiškai sugedusiu, visiškai neveikiančiu ir visiškai beverčiu kol meistras jo nesutvarkė, nepataisė (nepagerino). Priimami tik sugedę daiktai. Gerų ir veikiančių dalykų nėra prasmės tvarkyti ar kažkur nešti juos kažkam tvarkyti, ardyti bei kitaip kažką su jais daryti. Taip sakant: jeigu daiktas yra geras ir naujas, puikiai veikiantis ir tobulas – naudokis, negaišk laiko ir pinigų, tegu veikia, nedaryk nieko, nenešk niekur nieko tvarkyt – geriau nebus.
 180. Meistras daiktų negamina
 181. Meistras teikia paslaugas, neparduoda prekių, nenuomuoja savęs, savo laiko ar kitų dalykų, resursų, įrankių.
 182. Meistras nemokamai netiekia mokinimo / apmokinimo / edukacinių / švietimo / ugdymo / transportavimo / informavimo ar kitokių su taisymu ir / arba technikos veikimo pagerinimu (remontu) TIESIOGIAI nesusijusių paslaugų iš anksto nesutarus už tai laiko ir kainos. T.y. (kaip pavyzdys) jeigu po kompiuterio remonto klientas prašo apmokinti kaip naudotis kompiuteriu, kaip prisijungti prie elektroninio pašto, kaip veikia programos, kurių meistras negamino ir t.t. – tokiu atveju klientas gali tartis dėl papildomai apmokamų paslaugų (pvz.: apmokinimas, instruktavimas ir pan.) ir tokios paslaugos nėra automatiškai įtraukiamos ir įskaičiuojamos į remonto paslaugos turinį bei kainą. Tai yra atskirai tiekiamos ir atskirai apmokęstinamos paslaugos
 183. Meistras neteikia finansinės paramos, nesupirkinėja daiktų, nemaino paslaugų į daiktus ar į kitas paslaugas.
 184. Jeigu kažkurie du punktai vienas kitam prieštarauja arba kažkuris už kažkurį yra geresnis (logiškesnis / naudingesnis meistrui) – galioja labiau ir taikomas tas punktas, kuris yra geresnis ir naudingesnis meistro atžvilgiu (meistrui). Meistrui nėra prasmės sau kenkti arba daryti ką nors sau nenaudingo.
 185. “Garantija” gali būti taikoma regresiniu metodu. Pavyzdys. Pavyzdžiui.: klientas atnešė taisyti įkroviklį, kurio laidas yra suplėšytas, laidas buvo pakeistas visas arba sutvarkyta toje vietoje kur suplyšę. Po 14 dienų klientas kreipiasi, kad laidas vėl suplyšo. Kad sutaupyti laiką ir, kad bereikalo nesiaiškinti, nesusirašinėti, nediskutuoti “kuris kaltas / kieno kaltė” – siūlomas pakartrotinis remontas regresinės garantijos metodu, kadangi atlikinėti išsamų tyrimą arba bylinėtis institucijose dėl laido trūkimo – ekonomiškai neprotinga ir gali kainuoti daugiau nei pats problemos tvarkymas susitarimo principu. Tai reiškia, kad meistras siūlo sutvarkyti už pusę kainos tą patį dalyką ir suteikia pakartotinę “garantiją” kuri yra taip pat dvigubai trumpesnė negu prieš tai buvusi (jeigu tokia buvo suteikta). Jeigu klientas vėl kreipiasi su tokia pat problema – siūloma trečią kartą tvarkyti už dar dvigubai mažesnę kainą ir suteikiamas dar kartą dvigubai mažesnis “garantijos” terminas ir po šio karto įsijungia “trijų kartų taisyklė”, kuri reiškia, kad neįmanoma tris kartus iš eilės prilituoti laidą taip, kad jis tris kartus suplyštų, kadangi meistro paskaičiuotoje statistikoje broko procentas gali būti nuo 0,03 iki 0,08% visų atliktų darbų, tai reiškia, kad reikia tyčia pasistengus prilituoti užmerktom akim arba, kad klientas gadina greičiau daiktus nei meistras gali juos sutvarkyti (ant laidų galima užvažiuoti su kėdės ratukais, gali sugraužti vaikai arba kokie nors kiti gyvūnai).
 186. Garantija laidam ir akumuliatoriams netaikoma. Akumuliatoriai chemiškai dėvisi ir būklė tiesiogiai priklauso nuo naudojimo ir krovimo būdų, o laidai trūkinėja karts nuo karto dėl prispaudimo arba kitokių mechaninių pažeidimų.
 187. Garantinės sąlygos gali būti keičiamos vienašališkai, paslaugos teikėjo sprendimu
 188. Garantija negarantuoja nemokamų paslaugų atlikimo ir pinigų grąžinimo, tačiau garantija gali garantuoti (siūlyti) pakartotinį remontą garantinėmis sąlygomis.
 189. Garantija = susitarimo reikalas. Todėl rekomenduojama visuomet susitarti (ramiai, be isterijos ir be nereikalingų, trukdančių susitarimui emocijų), kadangi tai kainuoja pigiau ir atima mažiau laiko, nervų bei sveikatos negu isterinis “santykių” aiškinimasis. Isterinio susitarimo atveju – susitarimas gali neįvykti arba įvykti nekokybiškas susitarimas (nekonkretus)
 190. Garantija = geranoriškas siekis ir bandymas bei siūlymas klientui padėti viskuom kas tik įmanoma pagal esamas logika ir sveiku protu paremtas galimybes geranoriško susitarimo principu, tačiau garantija nėra draudimas nuo visų nepasitenkinimų, nepatenkinimų, problemų, įvykių ar atsitikimų, atsitiktinumų bei sutapimų. Garantija taip pat nėra skola, prievolė ar įsipareigojimas ką nors kompensuoti ar kažką duoti.
 191. Dokumentai ir kvitai duodami ir išrašomi tik mokamom paslaugom ir tik gavus apmokėjimą. Išskyrus išankstinę sąskaitą apmokėjimui.
 192. Klientas turi teisę klausti (užduotį klausimą). Jeigu neklausė – skaitoma, kad informacija buvo neaktuali ir atsakyti, pasakyti arba apie kažką įspėti buvo nebūtina ir klientui to nereikėjo.
 193. Atbuline tvarka į neužduotus klausimus atsakyti meistras negali.
 194. Atsakyti galima tik į užduotus klausimus.
 195. Klauskite ir bus atsakyta
 196. Neklauskite ir nebus atsakyta
 197. Garantija nors ir neegzistuojantis dalykas, bet ypatingų poreikių asmenims – gali būti taikoma skaitmeninė “garantija”. Jeigu klientas visgi pageidauja ir nori turėti savo popierinę arba savo medinę garantiją (kas yra nepraktiška, nelogiška, neekologiška, neekonomiška, neprotinga, nuostolinga ir visaip kitaip neteisinga) ant savo popieriaus arba ant savo medinės konstrukcinės medžiagos – toks klientas gali atsispausdinti arba išsidrožti savo popierinę arba savo medinę garantiją su savo spausdintuvu arba išdrožimo prietaisu ant savo laminato / savo OSB plokštės ir / arba kito SAVO paviršiaus su SAVO medžiagom bei su SAVO įrankiais.
 198. Visgi – gali būti rašoma taip kaip patogiau, kadangi tarpas vidury tokio garso nieko nekeičia ir niekas negali paaiškinti ar kartu ar atskirai rašosi ir kodėl.
 199. Tiesa skaitoma tai kas meistrui geriau arba tai kas iš tikro yra tiesa, ne kas kažkur kitur parašyta ar kas kažkur kitur kažką pasakė, parašė, pagalvojo ir t.t.
 200. Tikrovė ir tiesa yra du skirtingi dalykai
 201. Neturiu laiko ir pinigų spausdintuvui
 202. Spausdintuvas man nereikalingas jokiom prasmėm
 203. Spausdintuvas pagal faktą nereikalingas išskyrus atvejus, kai… ne vis gi nereikalingas visiškai ir tikrai.
 204. Kam iš vis gali būti reikalingas spausdintuvas?
 205. Vis gi – gali būti rašoma net tik su tarpu bet ir be kabučių.
 206. Sakinio gale gali nebūti taško
 207. Sakinio gale gali būti taškas.
 208. Technika gali sugesti arba neveikti.
 209. Kai kurie punktai gali būti tušti ir / arba be taško
 210. Punktų gali nebūti visai arba būti nematomi punktai, kuriuos perskaityti gali tik tas, kas visą tai sukūrė
 211. Jeigu labai reikia garantijos tai nebent tik tokia, nes kitokios negali būt, kadangi tiesiog nėra
 212. Žmogus negali duoti jokios garantijos, nes nėra niekas garantiška
 213. Garantija neegzistuoja niekur kaip ir kiti išgalvoti dalykai. Pagal faktą
 214. Garantijos neįmanoma įrodyti, apibrėžti ir išmatuoti fiziškai arba matematiškai.
 215. Viskas yra be garantijos ir viskas betkada gali baigtis arba pasikeisti kadangi viskas yra laikina ir nėra nieko nei amžino nei garantiškai garantinio
 216. Garantinių dalykų nebūna, viskas genda, viskas keičiasi arba viskas miršta (baigiasi / nustoja veikti), nėra nieko amžino.
 217. Ateities numatyti ir nuspėti neįmanoma niekaip
 218. Bandymas nuspėti kas bus – skaitosi melas
 219. Meluoti ir skubėti negalima. Tiksliau galima, bet nėra jokio tolko ir prasmės
 220. Meluoti galima žmonėm (jų pačių labui), kurie fiziškai negali girdėti, matyti arba suprasti tiesą, kadangi kitaip neįmanoma ir taip bus jiems patiems geriau, kadangi jie gali įsižeisti, susižeisti arba susitraumuoti nuo tikrovės. Melas arba greiti veiksmai kartais gali būti taikomi kaip siekis padėti žmogui, kuris negali arba nenori padėti nei sau nei kitiem. Lygiai tas pats kaip ir su tiesa, su lėtais veiksmais bei kokybiškais, gerais ir normaliais dalykais ir veiksmais
 221. Jeigu gali kas nors sugesti arba neveikti – būtinai suges ir / arba neveiks ir tik laiko klausimas kam ir kada tai nutiks ir to nuspėti tiksliai – niekada neįmanoma
 222. Nieko nuspėti kas bus – neįmanoma, galima tik prognozuoti
 223. Prognozė – nėra faktas.
 224. 225-as sakinys yra faktas.
 225. Ne tik 225-as sakinys yra faktas.
 226. 225-as, 226-as ir 227-as bei 228-as sakiniai – yra faktai.
 227. Šitas dokumentas gali būti visiška utopija ir geriau jo neskaityti kartais
 228. Dokumentas gali daryti neigiamą įtaką silpnos psichikos asmenims
 229. Nerekomenduojama skaityti jautriems asmenims ir jautrios psichikos žmonėms
 230. Visa tai gali nepatikti ir būti nepatogu ir nenaudinga kažkam tai
 231. Jeigu klientas atgavęs daiktą nepatvirtina, kad daiktas veikia ar neveikia – skaitoma, kad daiktas po remonto veikia ir yra sutvarkytas
 232. Atsiimdamas daiktą klientas patvirtina, kad gavo tą, ką pats susitarė ir ko pats norėjo bei ką pats pasirinko
 233. Už daikto transportavimą ir transportavimo pasėkmes atsako pats klientas.
 234. Transportuojamai technikai mechaninėm dalim garantija nesuteikiama dėl galimų vibracijų ir vairavimo pasėkmių.
 235. Garantijos nesuteikiamos ir / arba negalioja karantino, ekstremalių, nepaprastų padėčių metu ir / arba pablogėjus meistro finansinei situacijai, o taip pat ir psichosociofiziologinei (arba kokiai nors kitai) būklei.
 236. Jeigu daikto neįmanoma patikrinti vietoje tai patikrinimui skiriamas laikas, kad klientas galėtų pasitikrinti pvz.: namie arba darbe arba kitoje vietoje, kurioje jis naudoja sutvarkytą daiktą. Ir jeigu grįžęs į tą vietą su tuo daiktu nieko neparašo, nepaskambina arba kitomis komunikacinėmis priemonėmis ir / arba būdais neinformuoja, kad neveikia ar, kad veikia (iškart patikrinus ar nepatikrinus) – skaitoma, kad po remonto daiktas iškart veikė, buvo sutvarkytas tinkamai, paslauga buvo suteikta taip kaip klientas tikėjosi ir taip kaip norėjo ir todėl pretenzijų neturi.
 237. Daikto veikimo faktu skaitomas daikto buvimas patalpoje, kurioje galima patikrinti ar daiktas veikia + laikas, kurio pakanka daikto įjungimui, pajungimui, patikrinimui ar daikto veikimas pagerintas ir / arba / ar veikia. Jeigu pamačius, kad daiktas veikia ir veikimas pagerintas klientas meistrui nieko apie tai neinformuoja – skaitoma, kad daiktas veikia ir, kad viskas gerai, bei, kad niekas niekam neturi jokių pretenzijų.
 238. Remontas = daiktas veikia arba veikia kuri nors daikto funkcija, kuri anksčiau neveikė (iki remonto neveikė)
 239. Daiktas veikia = daiktas juda arba skleidžia kokius nors veikimo garsus bei simptomus
 240. Daiktas veikia = veikia bent viena daikto funkcija
 241. Daiktas veikia tinkamai = daiktas veikia
 242. Daiktas veikia = daiktas sutvarkytas, sutaisytas, atremontuotas, suremontuotas, daikto veikimas pagerintas, darbai atlikti, paslauga suteikta = klientas pretenzijų neturi
 243. Viskas visada veikia gerai ir taisyti niekada nieko nėra būtina. Klientas viską visada daro savanoriškai, o taip pat ir taisyti atneša daiktą savo noru bei savo iniciatyva iš anksto suvokdamas, kad nėra būtina to daryti, ir kad naudotis tokiomis paslaugomis nėra privaloma ir, kad galima vietoje remonto pirkti naujus daiktus arba daiktus pasigaminti ir juos taisyti savo rankomis, o ne kreiptis pas kitus asmenis
 244. Kad tapti vartotoju – vartotojas turi įrodyti, jog kažką vartoja
 245. Vartotojas turi teisę nevartoti
 246. Daiktų vartoti neįmanoma arba nerekomenduojama (gali būti žalinga), juos geriau naudoti ir tik pagal paskirtį
 247. Vartotojas už vartojimo pasėkmes atsako pats
 248. Meistras neatsako už daikto gamintojo idėją, kliento iniciatyva nusipirkto daikto kokybę, o taip pat neatsako už pasėkmes, kurias klientas patyrė pirkdamas savo daiktą.
 249. Meistras prekių neparduoda ir negamina, meistras teikia tik pogarantinio remonto ir taisymo paslaugas. Prekybinė garantija taikoma tik naujų prekių prekybos atveju, ne pogarantinio remonto paslaugų suteikimo atveju.
 250. Pogarantinis servisas (paslaugos) – nėra daikto draudimas ar atsakomybės prisiėmimas už daikto būklę, naudojimą ir visą kita, kas susiję su tuo daiktu. Tokią atsakomybę prisiima daikto savininkas, gamintojas, pardavėjas, nuolatinis (pagrindinis) naudotojas ir / arba išskirtiniais atvejais “vartotojas”, kuris tą daiktą vartoja. Atsakyti už savo daiktus gali tik tas, kas naudojasi savo daiktais (pats) ir kas yra tų daiktų savininkas (arba pagrindinis naudotojas) ir / arba tas, kas savo iniciatyva pirko tą daiktą pas to daikto pardavėją.
 251. Meistras nesutinka su tuom kas jam nuostolinga ir su tuom, ko jam nereikia ir klientas dėl to niekada pretenzijų neturi, kadangi kreipėsi savanoriškai. O jeigu turi – skaitoma, kad klientas turi pretenzijas – pats sau
 252. Meistras nėra niekam nieko skolingas, niekada niekaip neima ir neprisiima to, ko jam nereikia bei nesutinka su tuom kas jam nenaudinga, neatsako už tai už ką nėra atsakingas ir nesitaria dėl dalykų, kurių jam nereikia ir kurie jam neapsimoka ir jeigu klientas dėl to nepatenkintas arba nesutinka su tuom kaip yra – skaitoma, kad klientas pats kažką ne taip suprato ir pats atsako už savo nepasitenkinimą ar kokias nors kitokias neigiamas jam kilusias / jo atžvilgiu / jo nenaudai atsiradusias pasėkmes dėl jo pačių veiksmų ar su tuom susijusių priimtų sprendimų, judesių ar kitokios iniciatyvos iš kliento arba iš kokios nors kitokios pusės.
 253. Meistras neatsako už ne savo daiktus ir ne savo atsakomybę bei ne savo sprendimus ir ne savo dalykus kurie yra ne jo.
 254. Meistras dirba tik su elitiniais, profesionaliais ir žinančiais ko nori klientais, meistras nedirba su nepasiturinčiais ir / arba prastos kokybės klientais, kadangi jis yra meistras
 255. Neužtenka būti žmogumi, geriau jau būti meistru
 256. Meistras yra parašęs konstituciją, net jeigu jinai ir nėra parašyta
 257. Meistras – tai žmogus (kūrėjas) su savo konstitucija.
 258. Kuo punktas aukštesnis tuo jisai sunkiau suprantamas dalbajobui
 259. 910-to punkto – dalbajobas niekada nesupras
 260. Lošara (lotyniškai – Lošarus imbicilus degeneratus) – būti neverta ir netgi nuostolinga.
 261. Verta būti Meistru (Der Meister / The Master) [Magistras / Meistras / Mokytojas / Savo srities profesionalas ] (angl. master, iš lot. magister ‘mokytojasmeistras, vadovaujantysis)
 262. L[a]šara (arba Lošara) (lot. – Homo Loșarus) – tai tokie pidarasai (technine, blogąja prasme), kurie išpisa viską na**ui, bet nieko negali pataisyti, tačiau sugeba: verkti, zysti, pisti protą, prašyti nuleisti, padaryti ką nors pigiau, greičiau arba kokybiškai, bet nemokamai ir iškart arba į skolą.
 263. Dalbajobas (Urodus Infantilus Dolbojobus Sapiens) – neišsivystęs žmogus kuris nežino ko nori, nesupranta ko jis pats klausia bei ką jam atsako į jo užduotus klausimus. Tačiau moka: pirkti, vartoti, iš esmės / dalinai vairuoti transporto priemonę (dažniausiai paspirtuką), skųstis gyvenimu, paslaugom, valstybe, sistema, įstatymais, kelių eismo taisyklėm, isnstrukcijomis ir visais kitais dalykais, kuriuose jis ni**uja nesioreantuoja ir kurių jam niekas neleistų daryti jeigu tik galėtų pasinaudoti kokia nors uždraudimo galimybe, draudžiančia dalbajobui prie ko nors prisiliesti arba su kuom nors kalbėti bei kitaip saveikauti.
 264. Yra meistrai, meistreliai ir meistriukai bei meiZdrai
 265. Yra klientai, klientėliai, klienčiukai ir yra praeiviai, lankytojai ir / arba nuopisos, kurie tiesiog pisa protą, bet neturi pinigų arba nežino ko nori ir / arba negali susitarti dėl to, ko atseit nori
 266. Jeigu kam nors nepatinka kaip dirba, šneka ir elgiasi Meistras – toks asmuo visuomet turi teisę kreiptis į meiZdrą (bus pigiau, greičiau ir geriau, tik, kad chujovai greičiausiai)
 267. Pasidaryti pačiam – visada geriau, pigiau, greičiau ir paprasčiau.
 268. Daryk pats arba mokėk pinigus. Nebūk dalbajobu arba eik na**ui
 269. Mano laikas – yra tik mano laikas. Mano pinigai – yra tik mano pinigai.
 270. Už dyką – nedirbu, į skolą – taip pat
 271. Meistras – nėra taisykla. Nepatinka Meistras -> p**dink į taisyklą.
 272. Meistras nekonkuruoja
 273. Meistrui po**ui.
 274. Kainos – negali būti kosminės. Kosminių kainų – nebūna. Būti gali – tik kosminės kliento fantazijos apie tai kaip jam kažkas kažką skolingas daryti nemokamai, už dyką arba kaip draugas / kaimynas “iš geros dūšios” “žmogiškai” “geranoriškai” “iš idėjos” ir “iš didžiulio noro pistis nachaliavu”.
 275. Meistras nesiteisina ir neatsiprašinėja. “Kaltės jausmo” – nepripažįsta.
 276. Meistras gali ignoruoti ir / arba nieko nedaryti
 277. Meistras gali daryti ką tik nori ir nedaryti ko tik nenori
 278. Meistras nevykdo komandų, nurodymų, neklauso kaip ką daryti ir kaip gyventi, elgtis ar ko sau leisti bei ko sau neleisti
 279. Meistras patarimų neklauso, neprašo patarti ir neklausia ką daryti
 280. Meistras gali daryti ką nori.
 281. Meistrui leidimas nereikalingas. Leidimas reikalingas – klientui
 282. Meistras nedirba.
 283. Meistras daro paslaugą klientui jeigu nori. Jeigu nenori – gali nedaryti
 284. Meistras niekam nedirba, išskyrus – sau
 285. Meistras nedirba klientui. Teikia paslaugas
 286. Klientas paslaugos Meistrui nedaro, kliento tikslas yra atnešti savo problemą ir pinigus (kurie visada yra nei “brangu” nei “pigu”, o tiesiog tiek kiek klientas turi ir gali bei sugeba susimokėti už neįkainojamą paslaugą).
 287. Meistro laikas ir paslaugos – yra neįkainojamas dalykas. Todėl nėra tokio dalyko kaip “brangu” “per brangu” ir t.t.
 288. Meistro laikas, kainos, gyvenimas ir paslaugos – yra visada neįkainojami dalykai. Pinigai yra gaunami už galvosūkio ir / arba problemos sutvarkymą, ne už kažką, ką sugalvojo klientas ir apskritai klientas niekada nėra ir negali būti geriau suprantantis kažką ir / arba suvokiantis negu Meistras
 289. Meistro turėti neįmanoma
 290. Dėjau ant brūkšnio kablelio ir gramatikos
 291. Meistras nedėkoja nesisveikina ir neatsisveikina
 292. Nenervuok Meistro. Nervuosi Meistrą – būsi pasiųstas na**ui arba atleistas iš darbo.
 293. Meistras niekada niekam dėl nieko nieko neskolingas
 294. Nedirbu niekada ir niekam. Suteikiu galimybę kreiptis ir gauti paslaugą. Galiu, tačiau neraginu ir nesiūlau [neverčiu] klientui ateiti ir atnešti savo daiktą / problemą, priimti “kliento” problemą apžiūrai ir po jos susisiekti dėl tvarkymo kainos bei susitarti ar “klientas” taps klientu ar NEklientu. Nesusitarus – asmuo, atnešęs problemą – nelaikomas klientu, tai yra tiesiog praeivis arba lankytojas pagal faktą (NEklientas) / savaime tiesiog problema.
 295. Kad tapti klientu – reikia mokėti susitarti. Norite tapti klientu? Ar tikrai jūs norite tapti klientu? Ar jūs klientas? O gal jūs praeivis? Gal jūs NEklientas ? Ar jūs vertas būti klientu? AR jūs atitinkate kliento kriterijus? Jeigu ne – tai py*dinkite iš čia n**ui 🙂 Jum – ne pas mane. Jūs pataikėte ne tuo adresu. Dirbu tik su klientais. Ne klientam ir ne kažkam tai, o su kažkuom tai.
 296. Kainos nustatymui reikalinga apžiūra. Jeigu ieškote kur pigiau ir greičiau – geriau nesikreipti ir negaišti laiko.
 297. Priimu daiktus kainos nustatymui ne anksčiau [Kurios noriu] valandos. Jeigu norite, galite atvykti. Jeigu kažkas negerai ar nepatinka – galite tiesiog tvarkyti daiktą pigiau kažkur kitur arba tiesiog nesikreipti niekur / tvarkyti patys. Paslauga skirta ne pinigų taupymui, o tiem, kas nori sutvarkyti savo daiktus. Niekas neverčia nieko niekur vežti ir kreiptis. Daiktai taisomi dėl ekologinių priežasčių, ne dėl konkurencinių ir ne dėl greitumo ar pigumo.
 298. Atlygį imu už tai, kad žmogus pats nenori spręsti problemos kurią jis atnešė kitiems. Ne už kondensatorių ir ne už programinę įrangą. Paslauga = pinigais reikia mokėti arba daryti paslaugą pačiam jeigu nenori mokėti pinigų. Paslaugą gali daryti pats, gali kreiptis kitur (mokėti kitiem už tai, kad kitas tau daro paslaugą). Arba tu moki pinigus arba tu gali daryti / suteikti paslaugą sau – pats. Jeigu tu kitam žmogui atneši savo problemą tai kodėl jis turi tau kažką pigiau ir greičiau daryti ar (apskritai daryti) ? Arba tu pats tvarkai savo daiktus arba tu kitiem neši ir kiti už tai gauna pinigus, kad tvarko svetimus daiktus. Kam man svetimi daiktai ir svetimos problemos? Meistras niekam nieko neskolingas, kadangi niekas niekam nieko neskolingas. Kam man kažkieno tai daiktai ir jų defektai reikalingi už dyką arba už pigiau / greičiau ? Kam man to reikia? Kokia man iš to nauda gali būti ? Kam man apskritai reikalingos kažkieno tai sugedusios ausinės arba kokios nors kitokios gyvenimo nesėkmės? Aš gi jų nepirkau ir jų nesukūriau. Taip pat – jomis neprekiauju ir jų nepardaviau niekam. Kam kažką daryti nemokamai ? Kam man reikalinga kažkieno tai liga? Tam, kad pačiam po to sirgti? Ne, man nereikalingos kažkieno tai ligos. Pinigai iš žmogaus imami už tai, kad kitas žmogus skyrė savo gyvenimo laiką kitų žmonių gyvenimui / konkrečiam žmoguis / asmeniui. Laikas yra vienintelis resursas. Kodėl pats netvarkei nieko? Kodėl neši kitiem? Kodėl netvarkai problemos savanoriškai pats ? Kodėl tu nori ją dykai perkelti kažkam kitam? Kodėl kažkas ją turi spręsti pigiai ir greitai ? Kodėl tau kažkas kažką turi apskritai? Niekas tau nieko neturi ir neprivalo ir nėra skolingas. Pimami už laiką, ne už detalę. Mano gyvenimo laikas yra neįkainojamas. Pinigai iš dalies kompensuoja laiką, kuris buvo panaudotas tvarkant problemą arba skiriant problemai kažkokį tai laiko kiekį ir / arba kažkokią tai laiko dalį. Pinigai = dalinė laiko kompensacija už sugaištą laiko dalį. Pinigai = atlygis už skirtą laiką ne savo tikslui, ne savo gyvenimo pagerinimui, ne savo reikalams, ne savo tikslams, ne savo kokybei gerinti, ne savo gyvenimo, ne savo daiktų kokybei gerinti, ne savo sveikatai gerinti ne savo laikui ekonomizuoti. Kadangi mano gyvenimas yra laikinas – aš negaliu daryti kažko kuo pigiau arba dykai ir / arba greičiau. Man nėra iš to jokios naudos. Jeigu žmogus nori kad skirčiau laiką jo gyvenimui dykai arba pigiau – toks žmogus yra laiko vagis ir daro laiko nuostolius, tai yra žalinga mano gyvenimui ir sveikatai, todėl pinigų galima imti ir imti tiek kiek nori, kadangi niekada gyvenime jokie pinigai negrąžins ir nepadengs nei gyvenimo nei sveikatos. Tai tik dalinė laiko kompensacija už patirtus nuostolius ir tokia kompensacija kompensuoja tik iš dalies ir niekada pilnai nepadengia neįkainojamo gyvenimo skyrimo kažkam kitam, todėl niekada negali būti kaina neteisinga arba perdidelė, ji nebent gali būti tiesiog visuomet per maža ir per pigi, bet jokiais būdais ne per brangi ir ne per didelė / per gera. Pinigus mokate už paslaugą, ne už garantiją. Garantija baigėsi ar turit kažkokią grantiją kai pirkot ausines / kitą daiktą kažkokį ar turtą? Pas mane nepirkote garantijos ir daikto. Garantuoti gali tik tas kas sugalvojo garantiją ir sukūrė garantiją ir tik tas, kas nori garantiją kurti / suteikti / duoti ir / arba – garantuoti kažką tai. Pas mane pirkote pogarantinio remonto paslaugą, kuri nėra garantija ir kuri nieko negarantuoja + nėra draudimas kažkoks, kuris kažką draustų ir nuo kažko apsaugotų ir kažką jums kompensuotų arba kažką jums mokėtų už kažką tai. Jeigu pirksite garantiją – galite gauti garantiją. Kad kažką duoti – reikia kažką ir gauti. Kad kažką gauti – reikia kažką duoti arba kažką suteikti. Ekonomika veikia mainų principu. Jeigu reikalauji kažko nemokamai – esi nesąžiningas (neproporcingas mainams). Sąžiningu būti – nėra būtina, tačiau ir suteikti nesąžiningam, tą ko nori nesąžiningas, – nėra privaloma. Remontas suteiktas = gauti pinigai. Gauti pinigai = suteiktas remontas. Garantijos negalima duoti jeigu neduodi kiti pinigai, kurie nesusiję su remonto paslauga. “Klientas” yra tam tikra prasme gudrus – nori pirkdamas remontą – gauti garantiją dykai nesumokėjęs pinigų už garantiją, o tiesiog vien tik nusipirkęs paslaugą, kuri nėra garantija. Prekėms – galima duoti garantiją, paslaugos garantijos – nėra ir jos negalima suteikti niekaip, kadangi tai yra paslauga (laiko skyrimas), o ne prekė. Paslaugos (laiko skyrimo) – negalima grąžinti atgal, o tik priešingai – galima dar daugiau skirti laiko už kurį arba atlyginama arba laikas tiesiog gali būti neskiriamas. Paslaugos grąžinti atgal – negalima ir neįmanoma. Prekę – grąžinti galima, jeigu ji tokioj pat būklėj ir ją vėl galima kažkam parduoti. Jeigu prekė brokuota – tuomet galima iškart grąžinti jeigu buvo visą laiką brokuota, o jeigu “pasidarė” brokuota – materialiai atsako tas, kas sukūrė “broką”. Paslauga negali būti brokuota, ji gali būti arba suteikta arba nesuteikta. Jeigu paslauga nesuteikta – niekas nepasikeičia. Jeigu paslauga suteikta – reiškias kažkas keitėsi ir paslauga negali būti nesuteikta, ji skaitosi suteikta automatiškai jeigu buvo skiriamas laikas paslaugai atlikti (skirti laiką). Paslauga = laiko skyrimas, o ne pageidavimo ar noro tenkinimas / pildymas / realizavimas. Jeigu kažkas pasikeitė arba buvo kažkas daryta – reiškias paslauga buvo suteikta. Ji yra suteikiama automatiškai realiu laiko tiksint laikrodžio rodyklei arba visatai judant į priekį (jeigu visatoje kažkas keitėsi per tą laiką). Paslauga = laiko naudojimas. Laikas = filosofinis + mokslinis laiko apibrėžimas. Ne prekė. Paslauga nėra fiziškai duodama arba grąžinama. Paslauga yra paslauga. Paslauga yra laikas, skirtas kažkam kitam iš ko nėra “tolko” (naudingumo) paslaugos teikėjui (pvz.: daryti kažką dykai / naudoti savo gyvenimo laiką dykai (be atlygio)). Mes [meistrai] – jum nieko neskolingi apskritai. Kadangi niekas niekam nieko nėra skolingas apskritai. Jeigu tu atėjai, kažko norėjai, kažko prašei tai ir moki pinigus [ATLYGĮ] už laiką, o ne už tai ką galvojai, kad gausi. Paslauga yra suteikta visada jeigu buvo paimtas daikTas iš rankų į rankas – tai ir yra jau paslauga, problemos priėmimas = paslauga. Laiko skyrimas = Paslauga. Problemos saugojimas = paslauga. Saveikavimas su problema = paslauga. Paslauga yra betkoks laiko skyrimas kažkam kitam, kas nėra tas, kas skyrė laiką (paslaugą) kažkam kitam (BET NE SAU). Paslauga (laikas) skiriama yra tam, kuris pirmas norėjo paslaugos (kito žmogaus laiko), ne tam kas skiria laiką (paslaugą). TRUMPAI TARIANT: MEISTRAS, KLIENTO ATŽVILGIU, PASLAUGOS (LAIKO) NIEKADA NEGAUNA, O TIK SKIRIA / SUTEIKIA (KLIENTUI), KAI TUO TARPU, BESIKREIPĘS Į MEISTRĄ ASMUO (LANKYTOJAS, PRAEIVIS ARBA KLIENTAS) – NIEKADA MEISTRUI LAIKO / PASLAUGOS NEDUODA IR NESKIRIA / NESUTEIKIA, O TIK PRAŠO SKIRTI LAIKĄ (PASLAUGĄ). Paslauga = nuo žodžio slauga, SINONIMO PAGALBA ir priešdėlio [pa] = paslaugyti / prižiūrėti / padėti / PAGELBĖTI / skirti laiką. Paslaugos neįmanoma nesuteikti, jeigu buvo kažkas PRADĖTA DARYTI / daroma dėl kažko tai, kas nėra tas, kas darė ( suteikė / skyrė) paslaugą / laiką.

  VISI MEISTRO KONSTITUCIJOJE ESANTYS PUNKTAI YRA SUKURTI TECHNINĖS LOGIKOS PAGRINDAIS “AKA” → NIEKAS NIEKAM NIEKO NĖRA SKOLINGAS, NIEKADA NEBUVO IR NIEKADA NEBUS. ATSIŽVELGIANT Į DAUGIAMETĘ PATIRTĮ TECHNIKOS SRITYJE. NE TECHNIKOS SRITIES KLAUSIMAIS – REKOMENDUOJAMA KREIPTIS Į KITŲ SRIČIŲ SPECIALISTUS. IŠ KARTO. NE “POST FACTUM“.